Jaká je nejvyšší úroková sazba?

20. 2. 2019

Moderní trh finančních služeb je plný různých nabídek. Z TV obrazovky často říkají: "Pouze máme nejlevnější půjčky. Nabízíme nejvyšší úroky z vkladů. " Kromě těchto frází můžete slyšet spoustu reklamy svých produktů od těch nebo jiných finančních institucí, které se snaží přilákat zákazníky.

nejvyšší úroky z vkladů

Budeme rozumět nabídkám vkladů, protože toto typu služby je relevantní a populární u obyvatelstva.

Co určuje výši úroku z vkladu?

Za prvé závisí na typu vkladu. Koneckonců, musíte pochopit, že banky nejsou připraveny nabídnout nejvyšší úroky z vkladů, které mohou zákazníci kdykoli vyzvednout. Finanční instituce má zájem o dlouhodobé závazky, díky čemuž bude možné financovat vydávání úvěrů.

Z hlediska ziskovosti je výhodné pro banky, aby jejich zákazníci vložili vklady za podmínek, které nemohou být odebrány před uplynutím doby platnosti. A je žádoucí, aby tento příspěvek byl od šesti měsíců nebo déle. Ačkoli existují situace, kdy takové instituce nabízejí nejvyšší úroky z vkladů pro umístění vkladů po dobu 1 až 3 měsíců. Takové situace nastávají, když banka potřebuje hotovost v hotovosti, obvykle když to nestačí k financování významných transakcí nebo vyrovnání s věřiteli.

nejvyšší úroky z bankovních vkladů

Jaké jsou nejziskovější vklady?

V případě vkladů bez nároku na částečný výběr a s výplaty úroků a samotného depozitního orgánu na konci období nabízejí banky nejvyšší úroky z vkladů v rublech. Naopak ty typy vkladových produktů, které v jejich podmínkách zahrnují možnost bezplatného výběru hotovost, mají nejméně výnosný zájem.

Při analýze současného bankovního sektoru Ruské federace můžeme usoudit, že nejvyšší úroky z vkladů u většiny bank jsou zhruba stejné. Ano, může se lišit a lišit, ale rozdíl bude zanedbatelný.

Nevěnujte pozornost velmi vysokým sazbám vkladů.

Samozřejmě existují jednotlivé návrhy, v nichž procentní úroveň přesahuje průměr o více než 5-7%, ale o takových případech nelze hovořit jako o masovém jevu. Banka v zásadě tlačí na takové kroky ke špatné finanční situaci a nedostatku vlastní likvidity, což může znamenat určitá rizika a je prvním krokem k finanční stabilitě instituce. Chcete-li spát v noci a nemusíte se obávat, že banka může selhat, musíte zvolit průměrné nabídky na trhu.

nejvyšší úroky z vkladů v rublech

Je možné vydělat vkladem?

Mnoho lidí se mylně domnívá, že budou moci dát tolik peněz, aby přestali pracovat a žít bez toho, aby něco udělali. Jsou hluboce mylní. Věřte, že ani nejvyšší úroky z vkladů v bankách nebudou moci přinést dobrý příjem. K tomu musíte mít dobrý kapitál, který mnozí nemají.

Pokud se sami sebe zeptáte, jaké procento vkladů je nejvyšší, pak dnes najde maximální sazbu kolem 15,5% na vklad, který je umístěn na jeden rok s možností doplnění, stejně jako zaplacení zálohy a úroků na konci termínu. Není tajemstvím, že banky nabízejí nejvyšší procento těchto termínovaných vkladů. Moskva - město, kde je koncentrovanější než ostatní, na vklady, není výjimkou.

ukládá nejvyšší procento Moskvy

Pokud umístíte 100 tisíc rublů, na konci termínu obdržíte příjem ve výši 15,5 tisíc rublů. To je zjevně nedostatečná úroveň příjmů. Konec konců, na konci roku 2015 odborníci předpovídají, že inflace v Rusku bude 11-12%. To znamená, že tyto vkladové programy nelze vnímat jako prostředek k získání, ale jako způsob, jak dát peníze na bezpečné místo a zachovat si jejich původní hodnotu vyrovnáním banky za inflační procesy v zemi.

Co jiného potřebujete vědět?

Aby bylo možné provést zálohu, stačí, aby si jednotlivec nechal svůj vlastní pas a identifikační číslo daňový poplatník.

Bez ohledu na to, jak vám sluší bankovní konzultant o některých typech vkladů, nezapomeňte, že zaměstnanec finanční instituce vám vždy doporučuje produkty, které potřebuje prodávat, a ne ty nejziskovější. Takže pozorně naslouchejte všemu, co vám bylo řečeno, a současně nepoužívejte navrhovanou možnost jako jedinou správnou.

Nezapomeňte si přečíst podmínky smlouvy o vkladu. Podle neoficiálních statistik například 8 z 10 klientů, kteří uzavřeli smlouvu s bankou, jednoduše podepisuje, aniž by je četl. Jakýkoli advokát vám řekne, že to nemůžete udělat.

jaké procento vkladů je nejvyšší

Podívejte se na smlouvu před podpisem smlouvy

Smlouva popisuje nuance různých penalizací, které mohou být uloženy na příspěvek, stejně jako způsoby platby zálohy. A věřte mi, tyto podmínky nejsou vždy v oblasti zdravého rozumu. Pokud ukážete příklad, pak jsou zde zásoby, které lze doplnit. Současně je na tomto příspěvku zapotřebí minimální částka. Pokud to neuděláte, pak se procenta sníží. To neříká každému finančnímu poradci v bance, protože je nerentabilní. A existuje mnoho takových okamžiků, takže si smlouvu přečtěte velmi pečlivě až do konce, než je podepíšete.

A co je nejdůležitější, neměli byste se stát klienty banky, která má špatnou pověst. Koneckonců, co se týče vkladů, v tomto případě je vždy v první řadě pověst finanční instituce. Lidé, kteří mají dostatek finančních prostředků, většinou raději nepřejí těm bankám, které mají největší procento. Věří své peníze bankám, s nimiž již v minulosti spolupracovali nebo které jsou považovány za nejspolehlivější.