Co je x-záření, jeho vlastnosti a aplikace

10. 3. 2019

Jaká je povaha rentgenů

Tyhle elektromagnetické vlny emitovaných za účasti elektronů, na rozdíl od záření gama, které je jaderné. Uměle vytvářejí rentgenové záření silně zrychlující nabité částice a přenos elektronů z jednoho úroveň energie na druhé straně s uvolněním velkého množství energie. rentgenové záření Přístroje, na které se dostanete rentgenové záření Jsou to rentgenové trubice a urychlovače částic. Jeho přirozenými zdroji jsou radioaktivně nestabilní atomy a prostorové objekty.

Historie objevů

To bylo vyrobeno v listopadu 1895 Roentgen - německý vědec, který objevil fluorescenční účinek platiny-kyanid bárium během provozu katodové trubice. Podrobně popisoval vlastnosti těchto paprsků, včetně schopnosti pronikat do živých tkání. Oni byli nazýváni vědeckými rentgenovými paprsky (rentgenovými paprsky), jméno "rentgen" se v Rusku později objevilo.

Co je to typ záření charakterizován?

Je logické, že rysy tohoto záření jsou způsobeny jeho povahou. Elektromagnetická vlna - to jsou to rentgenové záření. Jeho vlastnosti jsou následující:

  • Reflexe. Tyto vlny se prakticky neodrážejí, když dopadnou kolmo na povrch. Bylo zjištěno, že za určitých podmínek má diamant vlastnost odrážejících paprsků. rentgenové vlastnosti
  • Penetrační schopnost. Projíždějí neprůhlednými předměty, jako je kov, papír, dřevo, živá tkáň.
  • Absorbovatelnost Čím hustší je materiál, přes který procházejí rentgenové záření, tím vyšší je jejich absorpce.
  • Může způsobit fluorescenci (luminiscenci) některých látek. Zmizí po zastavení paprsků; pokud záře pokračuje po tomto, pak se tento účinek nazývá fosforescence.
  • Schopnost "osvětlit" film je podobná viditelnému světlu.
  • Ionizace vzduchu při jeho průchodu. Výsledkem toho je, že se stává elektricky vodivým, tento efekt se používá pro stanovení dávky záření za použití dozimetrů.

Rentgenové záření - poškození

Samozřejmě, v době objevu a po mnoho let potom nikdo nepochopil, jak to je nebezpečné. poškození rentgenových paprsků Navíc primitivní zařízení, která produkují tyto elektromagnetické vlny, kvůli nechráněné konstrukci vytvářejí vysoké dávky. Je pravda, že vědci předkládali předpoklady o nebezpečí pro toto záření pro lidi i tehdy. Při průchodu živými tkáněmi mají rentgenové záření biologický efekt. Hlavním vlivem je ionizace atomů látek tvořících tkaninu. Nejnebezpečnější je tento účinek ve vztahu k DNA živé buňky. Účinky rentgenu jsou mutace, nádory, popáleniny a radiační nemoc.

Kde jsou aplikovány rentgenové záření

  1. Medicína Radiodiagnostika - "rentgen" živých organismů. Radioterapie - účinky na nádorové buňky.
  2. Věda Krystalografie, chemie a biochemie je používají k identifikaci struktury látky.
  3. Průmysl Detekce poruch v kovových součástech.
  4. Bezpečnost Rentgenové zařízení se používá k detekci nebezpečných předmětů v zavazadlech na letištích a na jiných místech.