Binární kódování informací

28. 2. 2019

Kódovací teorie je jednou z oblastí informatiky, která se přímo týká šifrování a dešifrování informací, které přicházejí k uživateli. Moderní způsoby skrývání dat jsou zakořeněny ve starověké minulosti lidstva, protože spolu s prvními státními formacemi se objevily i důležité tajemství. A spolu s kódování informací první dopis se narodil a tajné psaní. První etapa její existence, kódování informací, tak zažily tisíce let lidských dějin.

Začátek moderní fáze

Kódování informací se začalo objevovat až v polovině devatenáctého století. Důvodem to bylo státní převrat obecně, a zejména takové vynálezy jako telefon, telegraf, jiskrové zařízení, rozhlas a další. Poprvé bylo pro vědce nezbytné, aby vytvořili nový šifrovací systém, který nebyl zaměřen na psaní uzavřený dopis nebo něco takového, ale na nejnovější technologii. První taková metoda kódování se ukázala dnes slavná. Morse kód. Byl postaven na ternárním signálovém systému, tvořeném pouze třemi prvky: pauza, bod, pomlčka.

kódování informací v počítači

Nová éra

Uplynuly roky, vyvinuly se šifrovací metody. Objevily se složitější systémy. V první polovině dvacátého století přispěly k tomuto rychlému vývoji dvě světová válka, která přinutila protivníky k stále sofistikovanějším metodám kódování. A v důsledku toho stále šikovnější dekódování šifrů. Předpoklady pro novou revoluci v této oblasti byly vývoj IBM v čtyřicátých a padesátých letech, které vyvrcholily vytvořením prvních elektronických počítačových systémů.

Kódování informací v počítači

Základem práce počítačů se stalo a je až dodnes tzv. "Binární kódování" informace. " šifrovací metoda je založena na skutečnosti, že všechny informace jsou převedeny na kombinaci dvou hodnot binární abecedy. kódování binárních informací Tato čísla jsou nula a jedna. Volba této metody spočívá v její jednoduchosti, protože elektronický počítačový systém funguje mnohem spolehlivěji se dvěma různými stavy signálu. Mohlo by jich být pět a deset, ale v tomto případě je velmi pravděpodobné, že by došlo k chybám. Samozřejmě, ve své rozšířené podobě je binární systém velmi dlouhý rekord, což komplikuje práci s ním a je jeho nevýhodou. Vzhledem k tomu, že kódování informací založené na binární šifře může mít různé délky, byly části kódu kombinovány do samostatných znaků: 1 bajt nebo 8 bitů. Hlavní operace, která se provádí na jednotlivých "slovech" textu, je jejich srovnání. Prvním aspektem, na který se stroj během této operace věnuje, je jedinečnost kódu a jeho délka. K kódování informací používá systém různé převodní tabulky. Je nutné, aby se stejný kód používal při kódování a dekódování jednoho textu. Dnes jsou nejběžnější tabulky šifrových změn: Unicode, DKOI-8, CP1251, ASCII. CP1251, KOI-8, CP866, ISO a Mac jsou vhodné pro kódování specificky ruské abecedy.