Požehnání mladých rodičů nevěsty a ženicha

20. 6. 2019

Požehnání mladých rodičů hraje velmi důležitou roli. Dokonce ani v minulých stoletích se děti neodvážily neuposlechnout své rodiče, učitele a nadřízené. Rodiče požehnali své děti od rána až do chvíle, kdy šli do postele. Již před příchodem sovětské vlády téměř všichni lidé žili s Bohem, šli do chrámu. V církevním životě zůstává zachována tradice a pravidlo přijmout požehnání od kněze nejen za svátost, ale i za závažné záležitosti. Pravděpodobně kvůli tomu, že v moderní ortodoxní církvi křesťané přijíždějí knězi k požehnání, taková tradice stále žije mezi nezaslouženými lidmi.

Jaké požehnání je

V moderním světě je vztah dětí a rodičů, šéfů a podřízených tak zjednodušený, že se zdá, že všichni jsou na stejné úrovni. Děti neposlouchají své rodiče a považují se za chytřejší, silnější a po čase, kdy prasknou dřevo, nejsou opraveny. V minulých staletích byly vztahy mezi lidmi, a ještě více mezi rodiči a dětmi, velmi odlišné. Naše babičky a dědečkové, prababičky a pradědečky byly vychovávány ve velkých rodinách, kde rodiče od narození učil děti k poslušnosti a podřízení.

požehnání mladých rodičů

Stojí za zmínku, že manžel byl skutečný vedoucí rodiny, matka naučila děti, aby ctily otce. Ujistěte se, že požehnáte mladým rodičům nevěsty před svatbou dospělých dětí a ženich. V těch dnech se děti vůbec neodvážily vyčerpat z domu bez povolení svých rodičů, jistě se k starším přiblížily a požádaly o propuštění. Právě tato žádost je požehnáním. Jen taková žádost má také duchovní význam. Rodič, který věří v Boha, se vždy modlil za spásu svých dětí.

Jakou roli hraje požehnání v životě budoucí rodiny?

Jak bylo uvedeno výše, požehnání je dovolením s modlitbou k Pánu. Mnozí vědí, že budoucí rodinný život musí existovat až do smrti jednoho z manželů. Aby byla rodina silná, plnoprávná, musí být nevěsta a ženich podobná svým společenským postavením, vírou a názory na manželství. Rodiče nevěsty a ženicha se často dlouho navzájem znají, komunikují, v dobrých vztazích mezi nimi
sám. Požehnání mladých rodičů pro další manželství je velmi důležitou událostí. Dokonce i církev říká, že bez požehnání rodičů manželství není skutečnou oslavou narození nové rodiny. Pouze s upřímným svolením přání rodičů Mohou být považováni za požehnané manželství pro šťastný život spolu. Zbožní a pravoslavně vzdělaní rodiče chtějí, aby jejich děti v životě uspokojily. Koneckonců oni sami se oženili, byli také požehnáni. Nejbližší lidé zvenčí mohou vždy lépe vidět, jak se nevěsta a ženich vzájemně vztahují. Milovníci nedokáží pochopit, zda je pravá láska, nebo se zdá. Často mateřské srdce a intuice naznačují, jak udělat správnou věc.

Jaké slova rodiče obvykle říkají, když žehnou?

Když mladý muž a dívka prohlásí, že se chtějí oženit, požehnání mladých rodičů by se mělo konat. Slova starších jsou zvláštní slova, protože pocházejí ze srdce, mohou ovlivnit další osud mladé rodiny. požehnání mladých rodičů slov Řeč může být odlišná, ale vždy s přáním lásky a věrnosti. Často rodiče, kteří žili v manželství po většinu svého života a vyhrál
všechny zmatky, hádky, přestupky, radit svým dětem, aby žili v míru, v míru. Je důležité, aby mladí lidé poslouchali rady, aby s milovanými nezačali argumentovat, aby nebyli naštvaní a ne
zlobí se. Je velmi důležité, aby rodiče připomínali, že všechny přestupky musí být schopny odpustit, milovat, dokonce i ve stavu zármutku. Rodiče jistě budou chtít, aby byli ve stáří potěšeni svými vnoučaty. V 21. století se mladí lidé nechtějí vyrovnávat s nedostatky, odpouštět, vzdát se. Sobeckost si vybírá svůj poplatek a vyhrává. Proto, takový rozruch rozvodů. Rozvody se často vyskytují, protože děti nejsou s rodiči přátelé, rodiče dětí si to nedělají nebo dělají špatně. Není pochyb o žádném požehnání. Nevědí o tomto obřadu. Skutečnost, že existuje požehnání mladých rodičů nikdo neví, a často to nevidí.

Jak je ceremonie v domě nevěsty

Když chlap a dívka začali vážně mluvit o svatbě a svatbě, je čas požehnání mladých rodičů nevěsty získat povolení od rodičů, nebo spíše, jak říkají, požádat o ruce. Pár přijde do domu nevěsty, informuje své rodiče, že se chtějí oženit. Moderní rodiče reagují jinak na takové tvrzení, mohou být zmateni. Doporučuje se, aby to bylo pochopeno. Obřad požehnání mladých rodičů nevěsty se odehrává v úzkém kruhu. Zpravidla jsou přítomny pouze čtyři: ženich, nevěsta, matka a otec nevěsty. Rodiče by měli mít ikona Matky Boží, které překročí znakem kříže, nejprve dcera a potom jejího ženicha. Kdo přesně požehná ikonu a jak ji udržet, nezáleží striktně. Nevěsta a ženich přednostně klečou před svými rodiči. Po vyjádření přání, a pokud jsou rodiče hluboce nábožní, pak modlitby, rodiče křtít dceru s ikonou a políbit ji, dělat totéž s ženou. Možná po nakreslení kříže ve vzduchu, rodiče připojí ikonu temechku dceru a ženicha.

Požehnání v domě ženicha

Po obdržení požehnání v domě nevěsty se mladí vrátí domů ke ženichovi. požehnání mladých rodičů ženicha Mladý muž říká svým rodičům, že hodlá vzít svou přítelkyni a zdvořile žádá, aby požehnal. Mladí lidé opět klečí před svými rodiči. Chcete-li obdržet požehnání mladých rodičů ženicha, musíte mít v domě ikonu Ježíše Krista. Je to ona, která nejprve požehná ženicha a pak nevěstu. Rovněž mohou říci rodiče ženicha slova rozloučení modlete se moudře nebo nahlas. Po obdržení požehnání může nevěsta a ženich s čistým svědomím požádat matriku. Je spravedlivé říkat, že křesťané budou zapojeni do obřadu požehnání, což pravděpodobně znamená pravoslavné rodiny a vědí, proč se mají oženit. Po podání žádosti u registrátora se můžete rozhodnout, kdy budete mít svatbu.

Jaké ikony jsou potřebné pro obřad požehnání

Často se mladí lidé a rodiče ptají, jaká ikona Matky Boží je potřeba. obřad požehnání mladých rodičů nevěsty vařit pro požehnání. Tradicí berou Kazaňskou ikonu Matky Boží v jakémkoli formátu. Ikony v domě musí být vysvěceny v kostele nebo klášteře. Při absenci Kazaňu si můžete vzít jakékoli. Matka Boží je jedna, pouze ikony jsou různé.

Rodiče nevěsty mohou mít zděděnou ikonu v domě. Požehnání mladých rodičů u ženicha v domě se provádí pomocí zasvěcené ikony Spasitele. Proč takto? Proč nežehnejte ikonu, například svatým Petru a Fevronii? Pán sám přikázal, aby vedoucí rodiny (manžela, otec) poslouchal Pána a Matka Boží patronuje svou ženu, matku. Hlava rodiny dává odpověď před Bohem, což znamená, že ženich je požehnaný ikonou Pána.