Dětský křest: proč, kdy, jak vybrat přijímače

11. 3. 2020

Když se dítě narodí, musí být v určitém čase zapsáno u rejstříku. Nezapomeňte ji zapsat do knihy Život. Jak se to dělá? S pomocí svátosti křtu. Ten malý člověk se tak stane plnoprávným křesťanem a získá zvláštní strážný anděl. Křest dítěte nutně i pro ty, kteří se čas od času účastní života církve. Vaše dítě by mělo mít šanci.

Tajemství budoucího století

Nevíme, co se stane s dětmi, kteří zemřeli před křtem. Existují některé písma, které tvrdí, že děti bez křtu jsou po smrti špatné. Nicméně se doufá, že Pán nalezne způsob, jak napravit nespravedlnost proti chudým dětem. Ti, kteří zemřeli před věkem 7 let, jsou pokřtěni, jsou považováni za bezhříšní a mají příležitost stát se anděly. Takové dítě se modlí za rodiče v ráji.

Kolik kmenů potřebujete?

křest dítěte

Křest dítěte je velmi krásná svátost, pokud se provádí v kostele. Někdy můžete zajistit, aby to bylo doma. Na rozdíl od obecné víry je postačující jeden transceiver - kmotr nebo kmotr. Pohlaví vybrané osoby musí odpovídat pohlaví dítěte nebo dítěte. Snažte se zvolit hluboce nábožnou osobu, která se neustále podílí na životě církve. On nebo ona zodpovědně reaguje na svou roli a bude věnovat pozornost pravoslavnému vzdělání boha nebo dědice.

Omezení výběru přijímače

Pokud chcete zavolat kmenů obou pohlaví, je nutné, aby mezi nimi neexistoval žádný manželský vztah a v budoucnu se o takový vztah nevyjadřovali, protože se stanou kmenovými rodiči jednoho dítěte, získávají pro svatbu kanonickou překážku a považují se za blízké příbuzné. Takže manžel a manželka nemohou být kmotry jednoho dítěte a nevěsta a ženich by neměli dělat toto.

Průvodce po cestě k Bohu

křest dítěte v půstu

Ideální kmotr je zralý člověk, který má své vlastní děti a rodičovské zkušenosti. Může dítěti víc vířit ve smyslu víry než vy. Přijímač blahopřeje dětem k narozeninám, o významu svaté dny, povede k prvnímu vyznání a pomůže dětem pochopit požadavky Pána. Proto si velice opatrně vyberte kmotra nebo kmotru. Je žádoucí, aby ještě neměl mnoho bohů, protože je obtížné věnovat pozornost všem. Existují však výjimky.

Pověsti a mýty

křest dítěte ve skokovém roce

Je to přípustné křest dítěte v příspěvku? Samozřejmě můžete být pokřtěni naprosto každý den v roce. Je nemožné se oženit v posteli, ale můžete kdysi dělat dítě křesťana. Zvláště není problém - křest dítěte ve skokovém roce. Budete riskovat věčný osud vaší krve kvůli pověrce a zpoždění křtu po celý rok? Pokud čtete takové doporučení, jděte do kostela sami.

Sliby uvedené ve svátosti

Každé dítě má právo být pokřtěn. Během křtu dělí přijímače sliby Bohu o dítě. Ale jakmile si uvědomí svět dostatečně, musíte mu říct o slibech, které byly učiněny jeho jménem.