Elektrický proud: hlavní charakteristiky a podmínky jeho existence

2. 3. 2019

Elektrický proud je něco, bez něhož je lidský život nemyslitelný.

Dnes je obtížné si představit život bez takového jevu, jako je elektrická energie, a přesto se lidstvo naučilo, jak ji použít již před mnoha lety. Studium podstaty a vlastností tohoto konkrétního druhu hmoty trvalo několik století, avšak v současné době nelze s jistotou říci, že o tom víme naprosto vše.

Elektrický proud

Koncept a podstata elektrického proudu

Elektrický proud, jak je dobře známo ze školní fyziky, není ničím jiným než objednaným pohybem nabitých částic. Oba negativně nabité elektrony a ionty mohou působit jako druhé. Předpokládá se, že tento typ látky se může vyskytovat pouze v takzvaných dirigentech, ale to je daleko od případu. Věc je, že když se dotýkají nějaké těla, vždy se objeví určité množství protilehlých nabitých částic, které se mohou začít pohybovat. V dielektriku je volný pohyb stejných elektronů velmi obtížný a vyžaduje obrovské vnější úsilí, proto říkají, že nevedou elektrický proud.

Podmínky elektrického proudu

Podmínky pro existenci proudu v obvodu

Vědci již dávno poznamenali, že tento fyzický jev nemůže nastat a být dlouho držen sám. Podmínky pro existenci elektrického proudu zahrnují několik zásadních bodů. Za prvé, tento jev je nemožný bez přítomnosti volných elektronů a iontů, které hrají roli vysílačů poplatků. Zadruhé, aby se tyto elementární částice začaly pohybovat řádným způsobem, je nutné vytvořit pole, jehož hlavním znakem je potenciální rozdíl mezi všemi body elektrikáře. Konečně, za třetí, elektrický proud nemůže existovat po dlouhou dobu pouze pod vlivem Coulombových sil, protože postupně se potenciály vyrovnají. Proto jsou potřebné některé komponenty, které jsou konvertory různých druhů mechanické a tepelné energie. Jsou nazývány proudy.

Zdroje elektrického proudu

Otázka o aktuálních zdrojích

Zdrojem elektrického proudu jsou speciální přístroje, které generují elektrické pole. Mezi nejdůležitější patří galvanické články, solární články, generátory, baterie. Zdroje proudu charakterizované jejich výkonem, výkonem a trváním práce.

Proud, napětí, odpor

Jako každý jiný fyzický jev má elektrický proud řadu charakteristik. Nejdůležitější z nich je jejich síla, napětí a odpor. První z nich je kvantitativní charakteristika náboje, která prochází průřezem určitého vodiče za jednotku času. Napětí (nazývané také elektromotorická síla) není nic jiného než velikost potenciálního rozdílu, kvůli kterému přebíjecí náboj provádí určitou práci. Konečně, odpor je vnitřní charakteristika vodiče, ukazující, kolik energie má náboj strávit na jeho procházení.