Jak připojit 3G na mobilní gadget?

20. 2. 2019

Je obtížné setkat se s účastníky, kteří nebyli schopni používat mobilní internet: prohlížení zpráv, komunikace v sociálních sítích a sledování e-mailů je jen součástí akcí, které denně provádějí zákazníci mobilních operátorů. Jak připojit 3G na mobilní gadget a získat vysokorychlostní připojení? Existuje rozdíl mezi nastavením internetu pro různé telekomunikační operátory? V tomto článku budou tyto otázky podrobně diskutovány.

jak připojit 3g

Možnosti přizpůsobení

V moderních mobilních zařízeních není potřeba ručně konfigurovat internet, protože instalace parametrů nezbytných pro připojení se provádí automaticky při instalaci SIM karty do příslušného slotu a při registraci do sítě. Vše, co uživatel potřebuje, je zajistit, aby byla mobilní data připojena k telefonu a byl vytvořen typ spojení. Typ připojení je typ sítě - 2G / 3G nebo LTE. 3G připojení k internetu v telefonu lze bez problémů připojit nastavením příslušné hodnoty v nastavení mobilního gadgetu. Pokud telekomunikační operátor, ke kterému SIM karta patří, podporuje nový a vysokorychlostní internetový režim 4G, měli byste ho použít, poté, co se ujistíte, že zařízení podporuje práci v tomto režimu.

Postup připojení

Jak může účastník začít používat internet?

• Zkontrolujte, zda je služba "Internet" připojena ke kartě SIM - nehovoříme o specializovaných možnostech a tarifních plánech, které poskytují dopravní balíky. Internetová služba je základní a na všech číslech je ve výchozím nastavení k dispozici.

• Ujistěte se, že jsou v přístroji k dispozici potřebná nastavení. Chcete-li to provést, přejděte na obecná nastavení telefonu, vyhledejte část s nastavením celulární sítě a vyhledejte přístupový bod příslušného operátora v seznamu.

• Pokud nejsou žádná nastavení, musíte je nastavit ručně.

• Otestujte připojení k internetu stažením webové stránky nebo otevřením aplikace, která používá síť.

jak připojit 3g v telefonu

Jak připojit 3G k předplatitelům MTS

Princip provádění nastavení internetu které se od různých provozovatelů telekomunikací příliš neliší. Jak připojit 3G na číslo MTS? Velmi jednoduché! Parametry jsou nastaveny v standardní nabídce gadget "Nastavení", jsou vybrány položky "Celulární síť" - "Mobilní data" - "Nastavení sítě" - v závislosti na typu a verzi operačního systému se názvy mohou lišit. V sekci "Přístupové body" je třeba vytvořit nový a vyplnit příslušná pole odpovídajícími údaji. Pro každou společnost poskytující komunikační služby jsou hodnoty odlišné. Poskytujeme informace o operátorovi MTS.

3g internet k telefonu

• Přístupový bod (APN) - Internet.mts.ru

идентичные значения – MTS. • Pro pole "Přihlášení" a "Heslo" zadejte stejné hodnoty - MTS.

• Typ autentizace - PAP /.

• Parametr "Typ přístupového bodu" nemusí být upravován - Výchozí.

To je dost. Po zadání dat musíte toto nastavení uložit.

Jak nastavit 3G v telefonu pro účastníky Megafonu

Nastavení parametrů pro internet bílo-zeleného nosiče se provádí ve stejné sekci Při instalaci karty SIM do nového modulu gadget byste měli vytvořit nový mobilní přístupový bod. . Pokud je přístupový bod Megafon již k dispozici v nastavení telefonu, měli byste jej otevřít a upravit podle níže uvedených údajů .

• přístupový bod (APN) - internet.

). • U polí "Přihlášení" a "Heslo" není nutné vyplňovat data - pole mohou zůstat prázdná (v případě, že gadget nepřijme prázdná pole, můžete zadat následující hodnoty: gdata ).

, указанное в настройках по умолчанию) - PAP. • Typ autentizace (ponechte hodnotu zadanou ve výchozím nastavení) - PAP.

• Typ přístupového bodu - výchozí.

Jak připojit 3G po telefonu po vytvoření APN? Po vytvoření nebo "přizpůsobení" přístupového bodu byste měli zkontrolovat typ sítě - ujistěte se, že je nastavena priorita sítě 3G. Pak byste měli zapnout mobilní data v telefonu a otestovat práci na internetu stahováním stránky přes prohlížeč nebo prostřednictvím aplikace, která funguje pouze při zapnutí sítě.

jak nastavit 3g v telefonu

Nastavení internetu pro jiné mobilní operátory

Beeline předplatitelé nejsou méně znepokojeni tím, jak propojit 3G, než jsou zákazníci využívající komunikační služby jiné společnosti. : Přejděte do části nastavení, nastavte následující parametry :

• Přístupový bod (APN) - Internet.beeline.ru.

» и «Пароль » указать следует одинаковые значения – beeline. • U polí "Přihlášení " a "Heslo " zadejte stejné hodnoty - beeline.

• Typ autentizace (zachovat výchozí hodnotu) - PAP.

• Typ přístupového bodu - výchozí.

: Pro SIM karty operátora Tele2 se nastavení Internetu provádí následovně :

.tele2.ru. • přístupový bod (APN) - internet .tele2.ru.

• Nemusíte vyplňovat přihlašovací údaje a heslo, stejně jako další parametry nastavené ve výchozím nastavení.

Článek se týkal způsobu připojení telefonu 3G k telefonu pro různé telekomunikační operátory. Vezměte prosím na vědomí, že rozdíl v nastavení internetu je pouze v hodnotách, které jsou zapsány pro odpovídající přístupové body v nastavení mobilního zařízení. Co se týče ostatních, jsou akce prováděny podobně.