Jak upravit soubor PDF: dostupné metody

12. 3. 2019

Jistě jste narazili na soubory PDF více než jednou. Jedná se o velmi populární formát pro e-knihy, brožury, technické dokumenty a různé schémata. Zpočátku jsou soubory PDF hotové dokumenty, které lze prohlížet nebo vytisknout, ale nelze je upravovat. Chcete-li provést změny dokumentu PDF, potřebujete speciální programy.

Logo Adobe Arcrobat Pro

Adobe Acrobat Pro

Adobe Acrobat Pro je jedním z nejlepších programů pro práci s dokumenty PDF, ale je zaplaceno.

Chcete-li upravit požadovaný soubor, otevřete jej pomocí aplikace Adobe Acrobat Pro. Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko Soubor v horní části obrazovky a poté klikněte na položku Otevřít, vyberte požadovaný dokument PDF, se kterým budete pracovat, a akci potvrďte tlačítkem Otevřít.

Začněte úpravy kliknutím na tlačítko Nástroje v horní části okna. Poté klikněte na tlačítko Upravit PDF a na pravé straně dokumentu se zobrazí nabídka dostupných nástrojů.

Chcete-li upravit text, použijte nástroje pro formátování. Zvýrazněte část textu, kterou chcete upravit, a dále:

 • Klepnutím na rozbalovací seznam v nabídce Formát změňte písmo.
 • Pomocí jiného rozbalovacího seznamu můžete změnit velikost textu.
 • Barvu textu můžete nastavit výběrem jedné z možností.
 • Klepnutím na rozevírací seznam s odrážkami vytvoříte seznam s odrážkami.
 • Z rozevíracího seznamu vyberte číslovaný seznam a vytvořte číslovaný seznam.
 • Stisknutím zarovnávacího tlačítka zarovnejte některý nebo celý text.
 • Z rozbalovacího seznamu vyberte Rozteč řádků a změňte vzdálenost mezi řádky v textu.
 • Rozpětí odstavců z rozevíracího seznamu umožňuje zvýšit nebo snížit vzdálenost mezi odstavci.
 • Horizontální měřítko v rozevíracím seznamu umožňuje zvýšit nebo snížit šířku vybraných znaků v procentech.
 • Z rozevírací nabídky vyberte Rozestup znaků, abyste zvýšili nebo zmenšili vzdálenost mezi jednotlivými znaky textu.

Je důležité poznamenat, že nelze všechny prvky dokumentu PDF upravovat.

Chcete-li upravit obrázky a objekty, použijte nástroj Objekty. Vyberte objekt, který chcete upravit, a nyní:

 • Klepnutím na vertikální tlačítko Flip vertikálně otočíte objekt.
 • Klepnutím na tlačítko Převrátit vodorovně otočíte objekt horizontálně.
 • Zvolte možnost Zarovnat objekty z rozevíracího seznamu, chcete-li zarovnat několik objektů na stránce.
 • K otáčení objektu proti směru hodinových ručiček klikněte na tlačítko Otočit proti směru hodinových ručiček.
 • K otáčení objektu ve směru hodinových ručiček klikněte na tlačítko Otočit ve směru hodinových ručiček.
 • Klepněte na Nahradit obrázek a nahradit vybraný obrázek jiným.
 • Chcete-li uložit změny, klepněte na položku Soubor na liště nabídek a vyberte možnost Uložit.
Word program

Jak upravit soubor PDF v aplikaci Word?

Schopnost upravovat soubory PDF se objevila pouze v nejnovějších verzích aplikace Word (2013 nebo 2016). Pokud máte starší verzi tohoto programu, než začnete pracovat s dokumentem PDF, musíte jej převést na formát DOC.

Chcete-li spustit úpravu souboru PDF v aplikaci Microsoft Word 2013, nejprve spusťte program v počítači. Poté vyberte nabídku "Soubor", která se nachází vpravo na horním panelu. V zobrazeném okně vyberte řádek "Otevřít" a poté klikněte na tlačítko "Počítač" a klikněte na ikonu "Procházet". Ve vyskakovacím okně vyberte požadovaný soubor PDF a stiskněte tlačítko "Otevřít".

Zobrazí se varování, že soubor bude převeden. Chcete-li pokračovat v práci se souborem, klepněte na tlačítko OK. Poté bude vybraný soubor převeden na editovatelný dokument aplikace Word. Nyní můžete pracovat se souborem PDF, stejně jako s běžným dokumentem v aplikaci Word.

Stojí za zmínku, že stejně jako u jakékoli jiné konverze PDF se může převedený dokument lišit od původního dokumentu.

Adobe Reader DC

Jak upravovat soubor PDF ve formátu Adobe Reader DC

Adode Reader je placený editor, který vám umožňuje editovat soubory PDF, ale tento program má také bezplatnou 30denní verzi.

Chcete-li provést změny dokumentu, otevřete aplikaci Adobe Reader, vyberte řádek "Upravit PDF" a zadejte cestu k požadovanému souboru.

Text v dokumentu můžete upravit kliknutím levým tlačítkem myši a provedením potřebných změn. V případě potřeby můžete textové pole přesunout jednoduchým přetažením na jiné místo.

Nabídka Nástroje vám umožňuje změnit formát písma. Pomocí karty "Upravit" - "Najít" můžete najít a nahradit slova v textu.

Velikost dokumentu můžete také upravit v dokumentu PDF a vybrat jej pomocí myši. Po aktivaci nabídky "Nástroje" budete mít možnost odrážet, otočit nebo oříznout snímek.

Foxit Advanced PDF Editor

Foxit Advanced PDF Editor

Foxit Advanced je placený program, který umožňuje editovat soubor PDF, ale za prvních 30 dní je k dispozici zdarma. Jazyk rozhraní je angličtina.

Chcete-li začít s dokumentem, klepněte na Soubor - Otevřít a vyberte požadovaný soubor. Rozhraní Foxit Advanced se podobá ostatním editorům textů, což usnadňuje práci s programem i přes jazyk rozhraní.

Chcete-li upravit text v souboru PDF, klepněte na něj myší a proveďte potřebné změny. Obraz můžete změnit také kliknutím na něj myší. Pomocí nabídky Object můžete otevřít další možnosti zpracování obrazu.

Chcete-li do textu přidat nový obrázek, použijte nabídku Úpravy. Vyberte řádek Obrázky a poté Vložit.

Logo Inkscape

Inkscape

Inkscape je bezplatný editor obrázků, který umožňuje otevřít a upravit soubor PDF. Program podporuje ruský jazyk a umožňuje změnit nejen obrázek, ale i text v dokumentu. Panel nástrojů Inkscape je podobný ostatním vektorovým grafickým programům (CorelDraw nebo Adobe Illustrator).

Program PDFElement 6

PDFElement 6

PDFElement 6 - program s širokou škálou funkcí pro úpravu formátu PDF a dalších formátů. K dispozici je placená a bezplatná verze tohoto programu. Také PDFElement 6 nepodporuje ruštinu.

Chcete-li upravit soubor PDF ve formátu PDFElement 6, musíte ho otevřít kliknutím na tlačítko Upravit soubor. Po otevření souboru na horním panelu klikněte na kartu Domov a potom na řádku Upravit otevřete panel nástrojů a začněte upravovat. Chcete-li přidat text nebo obrázek, přejděte na kartu Upravit a klikněte na Přidat text nebo Přidat obrázek. V této kartě existují další funkce, například:

 • vykreslení stránky;
 • přidání vodoznaku;
 • vytvoření odkazu na webový zdroj z textu;
 • změna barvy listů;
 • rozpoznávání znaků z obrázku;
 • vytvořit záhlaví a zápatí.

Chcete-li stránku změnit, ne její obsah, klikněte na kartu Stránka. Zde jsou nástroje jako:

 • Které vám umožní oříznout stránku.
 • Vložit - dává možnost přidat požadovaný počet stránek do dokumentu.
 • Výpis - umožňuje odstranit stránky ze souboru.
 • Split - poskytuje možnost rozdělit jeden PDF soubor s více listy do více dokumentů obsahujících jednu stránku najednou.
 • Nahradit - dává možnost nahradit některé stránky v souboru jinými.
 • Etikety stránek - přidá čísla stránek.

Také na kartě Stránka jsou tlačítka pro otáčení a smazání stránky.

Dokumenty Google

Mohu upravit soubor PDF bez stahování dalšího softwaru? Pro tento účel můžete použít on-line editory. Jedním z těchto editorů je Dokumenty Google. Umožňuje vám otevřít a upravovat nejen PDF, ale i jiné formáty a tento editor můžete zadat pomocí Gmailu.

Po přihlášení do systému musíte nastavit nahrávání souborů do Disku Google. Chcete-li to provést, přejděte k nastavení, vyberte řádek "Načíst nastavení" a zaškrtněte všechny položky v rozbalovací nabídce.

Stáhněte požadovaný soubor kliknutím na ikonu pomocí šipky nahoru a zadáním cesty k dokumentu. Poté klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a klikněte na tlačítko "Otevřít se" a pak na položku Dokumenty Google.

Dokument bude otevřen v editoru ve formě obrázků, pod kterým bude rozpoznán text. Je-li to nezbytné, text lze editovat, stejně jako odstranit nebo přidat obrázky.

Chcete-li uložit změny provedené v dokumentu, přejděte do nabídky Soubor, klikněte na řádek "Stáhnout jako" a pak na "Dokument PDF".

PDFescape Online Editor

PDFescape

PDFescape je online editor, který vám umožní pracovat se soubory s více než 100 listy v placené verzi. K dispozici je také bezplatná verze, která umožňuje otevřít soubor obsahující až 100 stránek.

Chcete-li upravit soubor PDF v tomto editoru, musíte přejít na stránku PDFescape a kliknout na tlačítko Upravit nyní - Nahrát do aplikace PDFescape. Po načtení dokumentu se otevře program s editačními nástroji, který se nachází v levém horním rohu.

Funkce v programu jsou rozděleny do tří tabulek: Vložit, Anotovat, Strana. Na první kartě můžete přidat text a obrázky do otevřeného dokumentu. Pomocí druhé záložky můžete přidat poznámky k dokumentu, zvýraznit, vyškrtnout nebo podtrhnout části textu. Třetí karta je pro úpravu stránky.