Ikony sv. Mikuláše. Co pomáhá ikoně svatého Mikuláše

2. 3. 2019

Svatý Mikuláš je jedním z nejoblíbenějších a nejuznávanějších světců v křesťanském světě. Pravoslavní i katolíci ho ctí a církve jsou postaveny a posvěceny na jeho počest. Ikony svatého Mikuláše jsou v každé církvi a každé rodině, která věří v Ježíše Krista. ikona svatého nichola

Co potřebuje, pomáhá svatému Nicholasovi

Sv. Mikuláš je svatý, který pomáhá všem, kteří se k němu modlivě obrátili o pomoc. Ikonka svatého Mikuláše, divadla, umístěného na místě čest, doprovází námořníky plavby. Řidiči jej vkládají do svých vozů jako strážce potíží na silnicích. Zeptejte se kteréhokoli věřícího: "Ikona svatého Mikuláše, který pracuje na zázracích, pomáhá těmto různým kategoriím lidí - dětí a dospělých, mužů a žen?" Mnozí budou reagovat jinak na základě osobních zkušeností. On je osloven s problémy ve svých studiích, s žádostmi o hojení z nemocí, on je požádán o pomoc v obchodních záležitostech. Ikony Nicholase Wonderworkera pomáhají vypořádat se s obtížemi v rodinném životě, plnit touhu vzít si lidi. Pravděpodobně neexistuje pole, na které by se dobrá síla tohoto svatého nezvýšila. Říkají, že brzy reaguje na nej zoufalé modlitby, když už nevěříte v možnost vysvobození z bezprostřední katastrofy. Co potřebuje tuto nebo tu ikonu svatého Mikuláše Zázraku zázračných pracovníků pomáhá člověku porozumět, jestli se člověk blíže seznámí s životem a osobností této osoby a je velmi zajímavý jak historikům, tak teologům.

Svatá osoba

Starší křesťanští životopisci, kteří chtějí zdůraznit spravedlnost křesťanských svatých, poněkud zdobili fakta a příběhy shromážděné o nich, ale pro Nikolai Mirlikiiski historikové, kteří studovali svůj život jednomyslně, souhlasí s tím, že je skutečně, jednoduše legendárně štědrý a soucitný s chudými lidé člověk. Existují případy překvapivého zásahu a uzdravení, dokonce i během pozemského života tohoto Božího svatého, když byl daleko od toho, kdo k němu povolal. Po smrti Nicholase jeho relikvie začala proudit do světa. Tento svět má nádherné vlastnosti fyzického a duchovního uzdravení. ikona sv. Mikuláše, jak to pomáhá

Krátká biografie Nicholasa Wonderworkera, biskupa Mirlikiho

Život sv. Mikuláše je dobře znám. Pokud je to možné, samozřejmě, protože se narodil na počátku posledního tisíciletí, přibližně v roce 270, ve starobylém velkém přímořském městě Patara, který se nachází na území moderního Turecka. Byl jediným dítětem v rodině zbožných a bohatých rodičů. Oba zemřeli, když byl mladý.

Od dětství měl chlapec živou mysl a energický charakter. Od raného věku měl skvělou touhu po znalostech a učení. Písmo. Strýc Nicholas, Patarsky biskup, to všiml a poslal svého synovce na cestu kněžství. Na rozdíl od mladého evangelia Nicholasovo bohatství mu nezabránilo, aby ho následoval. Od samého začátku byl známý jako štědrý dárce pro ty, kteří to potřebovali. V biografii Svatého dárce jsou příběhy o tom, jak se stal mnichem, navštívil Svatou zemi a byl zvolen biskupem Lycianského města Mira. Od samého začátku byl známý jako štědrý dárce pro ty, kteří to potřebovali.

Aktivní životní situace sv. Mikuláše je potvrzena příběhy o jeho uvěznění za vlády císaře Diokleciána v době pronásledování křesťanů. Některé zdroje uvádějí násilný konflikt, ke kterému došlo Katedrála v Nice v roce 325, když Nikolaj udeřil Ariusovi za smutné výroky o božském původu Krista. Každá ikona svatého Mikuláša je zde přímo spojena se všemi událostmi v životě samotného svatého nebo se zázračnou spásou s jeho účastí po smrti.

Postoj sv. Mikuláše k jeho biskupským povinnostem

Moderní biskup lycianského světa, metropolitní Chrysostomos, vysvětluje fenomén Mikuláša divého pracovníka skutečností, že tento člověk žil svůj život mezi lidmi, a nikoliv v osamělé poušti nebo mimo zdi kláštera. Aktivně se podílel na životě svých krajanů, pomáhal chudým, hladovým a těm, kteří byli ohroženi nespravedlivým obviněním a vězením nebo smrtí. Jeho biskupská důstojnost Nicholas vnímal jako božské povolání žít ne pro sebe, ale pro lidi svěřenou jeho péči. Nikolai byl přístupný všem, kteří potřebovali jeho pomoc, byl jeho přítel a ochránce. Pán uzdravil a zachránil lidi skrze svého věrného otroka Nicholase a na jeho žádost, tedy modlitbu. ikona modlitby svatého Mikuláše Příběhy o těchto zázracích začaly cirkulovat po celém světě během života svatého. Jedna část z nich se změnila v fantazijní příběhy a druhá udržuje vzpomínku na skutečné události. Ukazují, proč se Nikolaj stal oblíbeným ochráncem všech druhů lidí. V každém chrámu, kde je ikona sv. Nicholas Wonderworker, světlé svíčky, doprovázené modlitbami, to dělají školáci a jejich rodiče, chudí a bohatí obchodníci, ti, kteří jsou v nebezpečí a ti, kteří se obávají svých milovaných.

Zázrak milosrdenství během bouře poblíž Kréty

Během pouti do Svaté země se loď, na níž se Nicholas plavila, dostala do silné bouře. Námořníci se již začali rozloucovat s životem, protože vlny byly tak vysoké, že loď byla hodena ze strany na stranu jako malý čip. S takovým vzrušením a hurikánem nasazenými plachtami - jistou smrtí cestujících. Námořníci je začali skládat. Je to velmi obtížná práce a se silným kymáním a větrem je také nebezpečné. Jeden odvážlivec, který vylezl na stožár, si nemohl pomoct a spadl. Během cesty se Nicholas setkal s tímto mladým mužem. Tragický pád a smrt mladého muže ho otřásly. Klekl si vedle toho nešťastníka a zoufalství se apeloval na Pána. A pak se stalo zázrak - námořník otevřel oči. Nicholas the Wonderworker znamená význam Křesťanství pak bylo v plenkách a způsobilo mnoho sporů. Na základě modlitby ke Kristu, mnozí věřili. Tento případ obrátil tým, který pluje na lodi s Nicholasem, v pravé víře. A po návratu na suchou zemi byli mnozí z očitých svědků k úžasnému incidentu pokřtěni. Od té doby mají námořníci tradici, aby si s sebou vzali obraz svatého. Na plavidlech na dlouhou vzdálenost se nachází samostatná kabina, do které je umístěna ikona sv. Mikuláše. Modlitba svatému pomáhá vyrovnávat se s obtížemi dlouhých cest, touží po rodině a jinými zájmy námořníků.

Příběh tří dívek

Nicholas, který získal velké dědictví po smrti jeho rodičů, ho využil k tomu, aby pomohl lidem. Takže víme příběh dívek, kteří díky němu mohli uspořádat svůj život. Jeden z Nikolajových spoluobčanů měl tři dcery. Krásné dívky byly dobře vzdělané, ovládaly techniku ​​ženských řemesel, byly skromné, laskavé, upřímné a poslušné. Můj otec je miloval, ale protože ženy neměly příležitost, aby si tehdy vydělávali na živobytí, musely být na něčím obsahu. Okolnosti byly takové, že otec těchto dívek nebyl schopen nadále podporovat své dcery, ale nemohl si je vzít, protože neposkytoval věno. ikona sv. Mikuláše divů Rodiče, kteří se ocitli na podobné pozici, většinou přenesli své dospělé dcery na službu a údržbu, prakticky do otroctví. Když se Nikolay dozvěděl o osudu, který čekal tři krásné dívky, rozhodl se zasáhnout a zachránit je. Když čekal na noc, hodil do domu zlatý pytel jako věno pro nejstarší z nich. Po chvíli udělal totéž pro střední dceru. Když Nikolai přinesl třetí pytel, otec spatřil dívky. Tento příběh udržel pro potomky a řekl svým přátelům o štědrosti a velkorysosti Nicholase. Malíř ikony, jehož jméno zapadl do zapomnění, zachytil tento případ v podobě obrázku. Ikona svatého Mikuláše z divočiny pomáhá dívkám bezpečně se vzít.

Případ utopeného dítěte

Pokud se ocitnete v takové situaci, když se potíže vyskytnou a obraz je daleko, pak si můžete představit, že před vámi je ikona: Svatý Mikuláš, čarodějnice, se na vás dívá, vidí a slyší. Požádejte ho o pomoc. V análech se zachoval takový případ. Jakmile loď, na níž se manželský pár plavil s dítětem, spadl do bouře. Tito lidé neměli čas skrývat se v držení a silná vlna, která zametala palubu, umyl dítě do hlubiny. Smutek rodičů je obtížné sdělit. Modlili se k svatému Mikulášovi za pomoc. Zklamaní žalem, nešťastní lidé nemohli myslet na nic kromě svého ztraceného dítěte. Jejich modlitby k svatému Mikulášovi byly prostě zoufalé. Když loď dorazila do přístavu, pár, doufal, že zázrak, šel do kostela, protože neviděli dítě mrtvé. Senovali, že ho zachránili delfíni nebo propadlá loď. Představte si jejich překvapení, když viděli své dítě v chrámu, na podlaze a před ním byl Nicholas Wonderworker (ikona). Význam tohoto velkého člověka, který je v křesťanském světě uctíván nad ostatními svatými, nemůže být přeceňován. Ostatně kromě vyprávěných a popsaných příběhů existují ty, které jsou v rodinách uloženy jako obecné tradice, které nejsou určeny pro cizince.

Nicholas Wonderworker a Santa Claus

Některé prameny vysvětlují, že Nikolai hodil peníze do domu pomocí komínového potrubí a klesající taška přilétala do dívčích dresů, které zavěsila u ohně, aby uschla. Odtud tradice v předvečer Vánoc začala viset ponožky u krbu nebo jen v prázdných místnostech v nadějích, že svatý Runner by jim dal dary u příležitosti Velkého sváru. Katolický nový rok charakter Santa Claus vynalezl v paměti jeho milovaného svatého. Je pravda, že Santa Claus přijde domů těsně před Vánocemi a zázračná ikona svatého Mikuláše pomáhá po celý rok. ikony svatého Mikuláše

Svatý Mikuláš zemřel v roce 345. 6. prosince, žil téměř 70 let. Na jeho pozůstatky se začalo objevovat tekutina, která měla nádhernou schopnost zastavit bolest a zastavit onemocnění. Toto je svatá mira. Ne každý může přijít na místo odpočinku pozůstatků svatého ve městě Bari, ale živě a sanitka přijde k nám přes ikony svatého Mikuláše Wonderworker. V Rusku bylo s tímto světem a jeho ikonami spojeno mnoho zázraků.

Zázrak v Samarě

V roce 1956 se tento příběh odehrával ve městě Kuibyshev (nyní Samara). Na svátcích při příležitosti oslav novoročního svátku se skupina přátel shromáždila v domě určitého občana Claudie Bolonkiny a jejího syna. Dívky a chlapci se bavili, žertovali a rozdělili se do párů a začali tancovat. Dívka Zoe se nedostala. Její kamarád Nikolai, syn hospodyně, byl někde pryč. Zoe se rozhlédla. Objevila se ikona. Svatý Mikuláš se jako dívka zdál vhodným pánem. Vzala si obrázek do rukou a s úsměvem oznámila, že bude její dvojice, protože neexistuje žádná jiná. Kluci ji začali svědomit, říkají, že je hříchem taneční s ikonou. Zoya odvážně odmítla to, říkají, že pokud je Bůh a on jí nemá rád, bude ji potrestat. ikona svatého nichola zázračného dělníka

Tato dívka vyrůstala jako ateista. Zoe nebyla v její nedůvěřivosti příliš vinná. V té době nebyly děti v SSSR oprávněny křtít, a kdyby viděly, že osoba chodí do kostela, byly hlášeny zaměstnancům Výboru pro státní bezpečnost a později osoba a jeho rodina čelí všemožným obtěžování v práci, ve škole a všude. Po Zoya je hlasné prohlášení o dívce, ona našla úděs, ve kterém ona zůstala až do Svatého vzkříšení Krista. Během svého stojícího nešťastného křičel slova: "Čiňte pokání!", "Celý svět je v hříších!" A jiní. Takhle Nikolai Wonderworker potrestal dívku (ikonu). Význam a smysl slov, která odkazujeme na svatyni, nezůstávají bez odpovědi. Tento případ potvrzuje, že svatý Mikuláš vždy velmi rychle reaguje na odvolání k němu.

Vzhled svatého Mikuláše

Podle pozůstatků svatého se moderním učencům podařilo vytvořit pravý obraz svatého. Ukázalo se, že ikony Nicholase Wonderworkera odpovídají jeho vzhledu. Byl to muž s krátkou postavou, asi 168 cm, vybudovaný. Nyní by to mohlo být přijato pro boxera nebo stíhače. Měl zlomený nos a soudě podle stavu kloubů rukou, mohl být mučen na stojanu. Pravděpodobně trpěl za vlády Diokleciána, pronásledovatele křesťanů. Nicholas Wonderworker měl tmavou kůži, tvář vyzařovala náklonnost a byla velmi oduševnělá a jeho biografie vypráví o své osobnosti.

Uctívání svatého kněze

Někteří lidé se v kostele zeptávají: "Je ikona svatého Mikuláše Zázraku, starobylého a moderního, stejně silného? Nebo věc věku svatyně záleží?" Je-li ikona zasvěcena podle křesťanské tradice, a navrhovatel je pokřtěný člověk, pak ji Nicholas slyší, bez ohledu na to, jaký obraz svatého byste se obrátili. Ikona svatého Mikuláše, který pracuje na zázracích, pomůže, i když je u vás doma, v autě nebo v peněžence, a nejen v kostele.

Zvláštní uctívání svatého Mikuláše v křesťanském světě se objevuje dvakrát ročně - v létě 29. července na narozeninách a v zimě 6. prosince v den jeho smrti. V italském městě Bari, kde jsou zachovány památky svatého, se nachází ruská vesnice. Tato země pro výstavbu chrámu a hotel pro poutníky krátce před revolucí roku 1917 koupil ruský císař Nicholas II. V letech 1913-1917 navržený architektem Shchusevem, byl zde vystavěn chrám na počest Nikolaje Velikého a nádvoří. Každoročně 9. května ruská ortodoxní církev slavnostně slavnostně slavnostně přenáší památky svatého z města Mira do Bari.