Jméno dnů Maxim v kalendáři kostela: data oslavy

15. 3. 2020

Každý člověk při narození dostane jméno. Ve většině případů zůstává po celý život beze změny. Výběr jména je péče o rodiče. Kdy oslavit jméno Maxim a jaká je hodnota tohoto jména? To bude dále diskutováno.

Jmenovaný Maxim slaví několikrát ročně. Pro muže pojmenovaného latinským Maximem je význam "největšího" zvláštního. Takový člověk má mimořádné myšlení, je originální. Charakter Maxim se vyznačuje dobročinností a reakcí. V obtížném okamžiku se takový člověk vždy zrychlí pomoci. Jmenovaný Maxim je uveden v kalendáři kostela. Tito chlapci nejsou příliš odhodlaní. Pro rodiče je snadné mít dítě, protože je poslušný a klidný. Dospělí s tímto jménem bývají skromní a jednoduchí.

Chlapec maxima

Charakteristické znaky

Maximovo jméno - datum, slavnostní pro všechny majitele tohoto krásného jména. Je běžné, aby tito lidé byli výmluvní a přesvědčiví. Vzhledem k tomu, že ženy milují komplimenty, Maxims bude s tímto úkolem dělat vynikající práci. Schopnost být diplomatickou pomůže takové osobě souhlasit v každé situaci, bez ohledu na to, jak je to obtížné. Tihle kluci mohou přesvědčit.

Mají také velmi dobře vyvinutou intuici. Tato funkce pomáhá chlapcům úspěšně zvládnout úkoly v práci a uspět v této činnosti.

Angel chrání Maxim

Datum oslav

Jméno Maxim je několikrát označeno v kostele. Pro člověka je však nejdůležitější datum jeho narozenin. V křesťanství je všeobecně přijímané, že jmenný den je mnohem důležitější než den, kdy se dítě narodilo.

Dříve jména novorozených nebyly rodiči. Neměli takové právo. Královský kluk mohl pouze kněz. Toto proběhlo v procesu vedení obřadu křtu. Proto jsou varianty ozdobných jmen, které jsou nyní zcela mimo použití. Ale jméno Maxim neztratilo svou popularitu. Po revoluci dětské jména začali si dát rodiče. Do konce minulého století se toto jméno stalo velmi běžným. Malí Maxové dnes potěší své rodiče.

Milující rodiče

Dny jmenování Maxima v kalendáři kostela jsou oslavovány v závislosti na dni uctívání patrona svatého.

Datum

Jméno svatého patrona

26.01

Rev. Maxim Kavsokalivita

29.01

Totemsky, kněz

31.01

Nový, Metropolitan, Ugro-Valašský

03.02

Řecký, reverend; Vyznávač, ctihodný

12.02

Mučedník; mučedník, kněz

19.02

Kizicheskogo, mučedník

04.03

Andrianopolský mučedník

19.03

Svatý mučedník

02.04

Maxima

23.04

Africký mučedník

11.05

Dorostol, Ozovský, mučedník

13.05

Mučedník

27.05

Asijský mučedník

04.07

Rev. Řečtina

12.08

Persa, Cordulis, mučedník

24.08

Říman, mučedník

26.08

Maxim Vyznávač, Rev. Moskovskij, Svatý blázen

02.09

Thrák

06.09

Sandovich, svatý martýr

18.09

Antiochie

28.09

Markianopol (Mizian), mučedník

08.10

Damašský mučedník

22.10

Antiochijský mučedník

05.11

Mučedník

10.11

Mučedník

12.11

Mučedník, Deacon

20.11

Melitinský, mučedník

24.11

Moskvě, svatý blázen

05.12

Říman, mučedník

19.12

Metropolita Kyjeva

Jak můžete vidět, narozeniny ortodoxního Maxima oslavují několikrát měsíčně. Je-li dítě pojmenováno podle toho svatého patrona, jehož datum narození je dnes oslavováno, je vhodné ho pojmenovat po tomto svatém. Pak bude silný strážný anděl doprovázet a chránit křesťana po celý život. Při volbě jména proto mají milující rodiče věnovat pozornost informacím z kalendáře církve.

Důležitost kojeneckého křtu

Každý křesťanský rodič se pokouší pokřtít své děti. Mnoho dětí vychovaných v křesťanském domově, možná i většině z nich, vyzná víru od mladého věku. Mnoho rodičů křtít dítě na 40. den po jeho narození.

Křest je příkazem Boží, který je dán nové církvi. Obřad symbolizuje, že Ježíš byl pohřben a vzkříšen s Kristem a slouží jako příklad nezištné víry a přijetí do místní společenství církví. Předchází svátost večeře Páně, brána k účasti na životě církve.

Narozeninový dort

Zkuste to shrnout

Jméno Maxim znamená, že jeho majitel je poslušný, nekonfliktní a klidný. Zároveň tato osoba zobrazuje vlastnosti původního nestandardního myšlení. Chlap může komunikovat, přesvědčit lidi. Dobře vyvinutá intuice umožní dosáhnout významného úspěchu v profesionálních aktivitách.

Jména Maxima v kalendáři kostela jsou pro každý měsíc indikována několikrát. To znamená, že milující rodiče mají každou příležitost zavolat kluka tímto způsobem. Pokud dítě není pojmenováno po jeho anděli, pak by měla být narozeninová oslava oslavována v ten den svatého Maxima, který bude nejblíže datu narození.

K tomu, aby byla síla ochrany svatého patrona hmatatelná, je důležité uskutečnit obřad křtu dítěte a poté pod záštitou světelných sil. Baby Maxim bude moci najít svou životní cestu!