Zkrat: příčiny, klasifikace, ochrana

10. 3. 2019

Zkrat Zkrat je jedním z nebezpečí technosféry

Dokonce i osoba, která je daleko od elektřiny, alespoň jednou v životě, ale čelí fenoménu, který dostal jméno "zkrat". Chcete-li chránit sebe, vaše blízké, stejně jako vaše domácí a elektrické spotřebiče z tohoto procesu, měli byste pečlivě pochopit jeho povahu, příčiny a odrůdy.

Koncepce a charakteristiky zkratu

Zkrat ve vztahu k elektrotechnice je fenomén, v němž elektrický odpor obvod skládající se z několika drátů je mimořádně bezvýznamný a je docela možné jej porovnat s odporem samotných vodičů. V tomto případě, podle Ohmova zákona, současná síla překročí svou nominální hodnotu několikrát najednou, což se stane téměř okamžitě. To zase povede k elektrický obvod bude praskat mnohem dříve než kritické zvýšení teploty vodičů.

Napájení zkratu Hlavní příčiny zkratu

Jak ukazuje praxe, nejčastěji dochází ke zkratu díky skutečnosti, že z nějakého důvodu je poškozena vnější izolace drátů nebo elektrických zařízení. To může být následně spojeno s postupným stárnutím hlavních prvků elektrického obvodu as jeho mechanickým poškozením, a dokonce i s bleskem. Kromě toho se v posledních letech stávají podniky častější, když se zkrat způsobil nespravedlivým provozem elektrických zařízení příslušnými službami.

Umělé uzavření

Nicméně v práci továren a rostlin může přijít čas, kdy je třeba tento jev způsobit umělými prostředky. Konkrétně se v obvodech často používají záměrné zkraty. transformátorové stanice které působí při snižování proudu. Chcete-li to provést, použijte speciální zařízení - zkratování, které bude plnit roli druhů regulátorů. V případě, že dojde k nějakému poškození na trati nebo v samotném transformátoru, toto zařízení uměle způsobí zkrat, obvod se přeruší a nedojde k vážným následkům (například požáru).

Důsledky zkratu

Ochrana proti zkratu Tento jev vede k velmi vážným důsledkům. Za prvé, často je doprovázeno selháním elektrických instalací a výskytem požárů v nich. Za druhé, kvůli prudkému nárůstu proudu v okruhu mohou být jednotlivé části kabelu vystaveny mechanickému namáhání, v důsledku čehož dojde k mechanickému a tepelnému poškození. Zatřetí, spíše často zkrat je doprovázen výrazným poklesem napětí v obvodu nebo v jeho jednotlivých částech. To vede k poškození elektrického zařízení. A konečně, za čtvrté, tento jev má velmi nepříznivý vliv na nedaleké přístroje, vodiče a další elektrická zařízení.

Způsoby ochrany před zkratem

Ochrana proti zkratu zahrnuje celou řadu opatření, jejichž výchozím bodem je zabránění poškození elektrických vedení a zařízení. Kromě toho, aby se zabránilo vzniku požáru, používejte speciální přístroje - tavné rychlosti, které při zkratování spálí a odpojují elektrický obvod.

Splnění bezpečnostních předpisů jako hlavní způsob, jak zabránit zkratu

Napětí zkratu závisí na mnoha faktorech, z nichž hlavní je proud v obvodu. Současně je třeba si uvědomit, že každý takový jev představuje potenciální nebezpečí pro lidi, proto při práci s elektřinou je nutné přísně dodržovat bezpečnostní předpisy.