Hlavní znaky volného trhu - ideální a nedosažitelné

24. 5. 2019

Na světě není žádná země, která by se do jednoho nebo druhého stupně nepohybovala do tržního hospodářství. Rozvinuté země, které prohlásily, že mají prakticky volný trh, ukládají sankce a ochranné povinnosti. A poslední socialistické země (Čína, Kuba a Severní Korea) hladce směrem k svobodě podnikání postupně odstraňují omezení a stále více odpovídají základním rysům volného trhu. Ale oni jsou všichni strašně daleko od volného trhu.

Cíl volného trhu

Koncepce trhu dokonalá konkurence jako ideální stavba se začala formovat od 16. století a hlavní rysy volného trhu byly postupně určovány. Model takového hospodářství poskytl ideální podmínky pro podnikání, s úplnou osobní svobodou přijímat rozhodnutí, nezasahováním státu a plným přístupem k informacím pro rozhodování spotřebitelů. Účelem tohoto trhu bylo dosáhnout rovnováhy na trhu.

Rybí trh

Hlavním regulátorem cen byl poměr nabídky a poptávky. Zvyšující se poptávka po zboží způsobuje, že prodávající zvýší ceny, což dále vede k poklesu poptávky. Vládní intervence je nežádoucí, protože narušuje poptávku i nabídku.

Perfektní trh

Snad volný trh je sen, který nebude realizován v dostatečně dlouhém období, a možná nikdy. Ekonomové se však již dlouho rozhodli pro náznaky volného trhu, jehož seznam je uveden níže:

  • hlavní typ majetku je soukromý;
  • mobilita práce, zboží, služeb a investic mezi průmysly a zeměmi;
  • volný přístup na trh, což znamená neomezený počet účastníků, což má za následek nepatrný vliv každého na situaci na trhu;
  • rozhodování výrobců a spotřebitelů probíhá svobodně, bez nátlaku nebo zbytečného vlivu a hlavní motivací je vlastní zájem;
  • neintervence státu ve vztahu ekonomických činitelů;
  • neomezený a rovný přístup k informacím, který vám umožňuje provádět informovaná a racionální rozhodnutí.

Daleko od snu

Na světě je obtížné najít volný trh, znaky, definice a příklady, jejichž fungování by plně odpovídalo těm, které jsou popsány v ekonomické literatuře. Je to soukromý majetek v mnoha zemích převládající.

Asijský trh

Kritici modelu dokonalé soutěže nejprve poukazují na to, že jedním z hlavních rysů volného trhu neomezené hospodářské soutěže je koncentrace kapitálu. Některé podniky budou bankroty, jiné budou ovládat trh kvůli jejich konkurenčním výhodám, dokonce se stanou monopolisty. Dopad různých ekonomických subjektů na trh se samozřejmě také značně liší (v závislosti na metodách řízení, výrobě a prodeji produktů). Když byly určeny hlavní rysy volného trhu, pravděpodobně nikdo nepovažoval informace, které by se staly jedním z hlavních a nejdražších produktů. Proto se rovný přístup k informacím stává rostoucí utopií.

A na slunci jsou skvrny

Stráž v supermarketu

Zatímco volný trh byl považován za ideální model ekonomiky budoucnosti, mnoho ekonomů věnovalo pozornost tomu, že nezajišťuje veřejné zájmy. Nechráněné segmenty obyvatel, kteří potřebují sociální zabezpečení a spravedlivější rozdělení výhod, spadají z volného trhu. Model nezohledňuje mnoho moderních funkcí státu, obranu a bezpečnost (včetně řízení obchodu, peněžního oběhu, rozvoje strategických oblastí vědy a techniky, ochrany životního prostředí). Nicméně bezpodmínečná užitečnost modelu volného trhu je v ideálním případě nutná.