Jaké jsou principy oddělení moci?

4. 6. 2019

V moderním světě je demokracie považována za nejvyšší model organizace spravedlivé společnosti. Samozřejmě, v ideální verzi to je, ale realita diktuje jiné skutečnosti. Právě proto, abychom pochopili, jak dobře pracuje demokracie a byly vytvořeny zásady oddělení moci. principy rozdělení moci

Teorie od Charlese Montesquieua

Velký francouzský filozof skutečně obohatil teorii demokracie se zvláštním přínosem, který položil základy pro fungování většiny moderních států. Takže podle jeho rozsudků je spravedlivé vykonávání moci možné pouze tehdy, když je rozděleno na tři hlavní oblasti, ale přítomnost každého z nich znamená kontrolu nad ostatními dvěma. to znamená zásada oddělení moci Jednoduše řečeno, zásada oddělení pravomocí znamená nezávislost nejdůležitějších odvětví od sebe navzájem, ale pravomoci každého z nich zahrnují řadu jasně definovaných práv, která mohou být použita, pokud některá z poboček napadne ostatní dvě. Tato práva později získala neformální jméno ve všeobecné teorii ústavního práva - "mechanismus kontrol a rovnováhy".

Kontroly a zůstatky

V souladu s myšlenkami Montesquieu je nutné, aby se ústavní principy oddělení mocností staly základem pro zabránění nejen absorpci jedné větve moci druhou, ale také pro kontrolu pozice mocí jako takové. Ve skutečnosti může být tento mechanismus zastoupen jedním z hesel OSN - "Jednota a síla v rozmanitosti". Ve skutečnosti ani soudní ani legislativní odvětví a samozřejmě žádná výkonná organizace nemají v běžném "životě" právo zasahovat do práv každého z nich. Tedy principy oddělení pravomocí diktují, že soudní a / nebo výkonná odvětví nejsou oprávněni vytvářet legislativní akty (i když precedens právního systému to částečně odmítá) a zákonodárce, například, převzít právo posuzovat zákonnost určitých činů. Současně však stejné zásady vytvářejí mechanismus "vzájemné pomoci" v případě mimořádných situací, například v případě krize jednoho z orgánů nebo přírodních katastrof. V této situaci, striktně souhlasil větve moci má právo převzít jasně stanovené pravomoci. Když se vrátíme k poslednímu příkladu, je velmi jednoduché to demonstrovat. Takže s ničivými účinky zemětřesení má exekutivní právo právo vytvářet nouzová práva, která jsou platná v přesně stanoveném časovém rámci. Jakmile vyjdou, takové činy nadále fungují, ale pouze v parametrech, které byly přijaty zákonodárná moc.ústavní principy oddělení moci

Výhody a nevýhody

Stejně jako u každého jevu, zásady oddělení moci mají jak světlou, tak temnou stránku. Příznivci jejich provádění v hlavním aktu země konstatují, že hlavní výhodou je kvalitativní rozdělení pravomocí, což zvyšuje efektivitu celé vlády jako celku. Dalším jasným výherním bodem je zajistit činnost každé pobočky a její nezávislost. Třetí významnou výhodou je skutečnost, že s efektivním využitím mechanismu kontrol a protizávažím pro obyvatele země se důvěra v sílu oficiální moci zvyšuje. Nevýhody zvažovaných zásad zahrnují skutečnost, že někdy úřady mohou "navzájem" přemístit odpovědnost za neúčinné řešení akutních problémů. Popsaná situace je však možná pouze tehdy, pokud nejsou jasně definovány principy oddělení moci a nemají skutečně odhalený právní mechanismus pro realizaci.