Modlitba k Andrewovi Prvnímu - Volal o různých žádostech

6. 6. 2019

Andrew Prvotní křesťané jsou poctěni jako jeden z prvních učedníků Ježíše, který se stal jeho apoštolem a kazatelem víry. Tento svatý překonal mnoho zemí a měst na Černém moři. Můžeme říci, že víra v Rusko byla položena prvně jmenovaným: dosáhl Kyjevské Rusi a vyzdvihl kříž na místě budoucího Kyjeva se slovy, že toto místo bude prospěšné.

Stejně jako ostatní kazatelé byl konfrontován se zkouškami a utrpeními za víru Krista. Takže v Sinop, starobylém městě Turecka, byl poražen. Dlouho byl šikován: pokoušeli se vytáhněte zuby zlomil prsty a porazil palice. Nicméně, zázračně zůstal nepoškozený. Během svého pozemského života vykonal apoštol mnoho zázraků, daroval léčení z nějakých silných onemocnění, mohl vyloucovat zlé duchy od člověka a po smrti i nadále pomáhal lidem.

modlitba k Andrewovi prvnímu Volanému

Pokud bylo řečeno mnoho o jeho křesťanském způsobu, ne každý ví, jak k němu přišel, mělo by to být odděleno odděleně.

Život Andrewa Prvého volaného

Andrej první volal se narodil v Galileji. Jako mládí se vyznačoval svou láskou k Bohu a byl v modlitbě horlivý. Apoštol se rozhodl, že se nebude oženit. Spolu se svým bratrem jménem Simon (později jmenován apoštolem Petrem) získal svůj život lovem na jezeře Gennesaret. Andrew první volaný byl žák Jana Křtitele a věřil v jeho slova o inkarnaci Boha.

Andrew první modlou modlitbu

Jan Křtitel odpověděl na mnohé ze svých duchovních otázek. Lidé té doby věřili, že Jan byl Spasitel a Mesiáš, ale řekl, že jen připravil cestu pro příchod skutečného Spasitele.

Když přišel Ježíš k Janovi, aby byl pokřtěn, viděl v Něm vtělení Boha, jehož příchod předznamenal. "Tento Boží Beránka bude nést hříchy celého světa," oznámil svým následovníkům.

Při slyšení těchto slov se Andrew rozhodl následovat Ježíše a přitáhl k němu svého bratra Petra. Proto se apoštol dostal takového jména - koneckonců byl prvním, kdo následoval jeho učení. Dále byl blízko celé životní dráhy Pána, byl ve všech kázáních a v době Ježíšova ukřižování.

modlitba k apoštolovi Andrewovi prvnímu povolanému

Po Kristově Nanebevstoupení Mount Olives obdržel požehnání pro kázání evangelia, získal území včetně všech částí Černého moře, část Balkánský poloostrov a starověké Scythie, místo budoucího Ruska.

Kdy se modlí svatému?

Tyto případy jsou mnohé. Například během modlitby svatý požaduje přeměnu lidí na pravoslavnou víru. Zvláště modlitba je důležitá pro námořníky mimo domov.

Další důležitou součástí je petice na obranu vlasti a vlasti, posílení vojenského ducha a odvahy. Modlí se také pro učitele cizích jazyků a překladatele. Velmi často se při prosazování posílení víry slyší slova modlitby. Nečiní to bez žádosti spojit všechny národy pod křesťanskou autoritou.

Zvláště důležitá modlitba u lidí, kteří hledají šťastné manželství. Většinou jsou to mladé dívky a chlapci. Jak můžete vidět, Andrew první volaný je jedním z nejvíce "vyhledávaných" apoštolů, velké množství věřících se k němu obrací zcela odlišnými žádostmi.

Za zmínku stojí, že svatý se "nezajímá" o žádný problém, měl by se v žádném případě modlit. Je zvláště ctěn v flotile, kde slouží jako patron námořníků. Velmi často před odjezdem na moře je kněz držen na palubě lodi, poté odešel, aby plnil své úkoly. A samozřejmě, na zádi každé lodi je vlajka svatého Ondřeje - symbol patrona. Má jedinečnou vlastnost - kříž na něm není označován jako obvykle, ale ve formě písmena X. Jedná se o přímý odkaz na skutečnost, že apoštol vzal mučedinu na kříž jmenovité podoby.

modlitba k Andrewovi Prvnímu - nazvanému o dobru

Svatý pokojně učinil takové rozhodnutí a šel k popravě modlitbou. Dokonce i ukrižovaný apoštol i nadále kázal a lidé ho poslouchali a neopouštěli až do svého odchodu k Bohu.

Dny vzpomínání na Andrewa prvního volaného jsou 13. prosince a 13. července.

Jak jste se modlil k apoštolovi v Rusku?

Víra ruské církve vyšla z Byzancie, kde biskupové přijali posloupnost od Andrewa prvního volaného. Vzpomínka na tohoto svatého je tedy v Rusku zvláště ctěna. Dlouhou dobu byly modlitbám nabídnuty Andrewovi prvnímu - volanému na dobré manželství dcer. Koneckonců, není žádným tajemstvím, že pro dívku bylo obzvláště důležité, aby vyrůstala a byla úspěšná. Modlitba Andrewa Pervozvannom o manželství a nyní pomáhá dívkám najít jejich osud.

Den apoštolů je připomenut 13. prosince podle nového kalendáře a stejně jako předtím - 30. listopadu. Zvláštní legendy jsou s tímto dnem spojeny v Rusku. Starí lidé se rozhodli jít do kostela, aby položili svíčky, a vždy byla modlitba Andrewovi prvnímu volanému. A dívky ve slavnostní večer Hádat o nápadníky. To jim umožnilo zjistit jméno budoucího zasnoubeného. Bylo tolik diváků, z nichž některé jsou oblíbené až dodnes. Před tím, v den vzpomínání Andrewa prvního volaného, ​​dívka nemusela jíst nic a její blízké, naopak, měly být krmeny. Až do rána musela mlčet. Ale když mladé dívky uvažovaly o svátku vzpomínek, pak rodiče četli modlitbu k Andrewovi Prvotně volanému o sňatku dcery v tento den.

Modlitba apoštolovi v prerevolučním Rusku

Od doby, kdy byl Andrej první volán jako rybář, byl od doby Petra Velikého zvláště slavný jako obránce námořníků a rybářů. Andrew první modlá modlitba v rodinách, kde byli lidé takových profesí, znělo zvlášť často. V té době byly vlajky svatého Ondřeje vyzdviženy na lodích ve formě modrého kříže, znázorněného na bílém pozadí.

Kromě toho je svatý považován za svatého patrona výchovy, osvícení. Školáci a studenti čte modlitby před zkouškami a pro lepší učení.

Modlitby k Andrewovi Prvotně volanému

Troparion k apoštolovi Andrewovi Prvotně volanému. Krátká modlitba ve dvou řadách se přečte v případě, že modlitba žádá o dar míru na Zemi a změkčení lidských srdcí.

Jako první apoštol a skutečný bratr se Nejvyšší, Pán všeho, Andrew, modlí, aby svět mohl být vesmíru a duším věřících dán vesmírným milosrdenstvím.

Kondak, hlas 2. Malá modlitba ve třech řádcích, čtěte, když je oslava svatého. Zvláštní modlitba. V něm jsou oslaveny díla apoštola, jeho paměť je poctěna. V tom je odvolání adresováno jak svatým, tak i Bohu Ježíši Kristu. Ten, kdo se modlí, se zeptá svatého, aby se modlil za něj k Nejvyššímu.

Odvaha jménem a uctívači boha-mluvícího člověka a církve, následovníkem nejvyššího, Petrovým příbuzným, ho chválí: udělejte něco staršího než toto a teď nás křičíte: přijít, dosáhnout touhy Zhelemaga .

Modlitba Apoštolovi Andrewovi Prvotně volanému je krátká.

První apoštol Boží a náš Spasitel, Ježíš Kristus, církev je následovníkem nejvyššího, všeho Andrewa! Věříme, že se modlíte za nás Bůh, Pán Ježíš Kristus a sláva, čest, uctívání se Duchem svatým na věky věků, hodí se mu. Amen .

Akathista svatého apoštola Andrewa prvního volaného. Skládá se z 12 ikos a 13 kondaků spolu s modlitbou k apoštola. Pokud jsou předchozí tři modlitby vyjádřeny jako obvykle, v četbě akathistů jsou nuance. Po přečtení čtrnáctého kondaku jednou stojí za to opakovat ještě 2 krát. Poté se čte 1. Ikos "anjel evangelisty", pak 1 kontakion "prvního apoštola"

Apoštol apoštol Andrew první. Skládá se ze dvou částí - kánonu prvního a druhého. Princip čtení obou kánonů je stejný.

Každá z nich se skládá z 9 písní. Každá z nich je zase rozdělena na části. Toto je Hirmos, sbor, hlavní část, Matka Boží. Na konci každého kanonu je malá část nazvaná světelná, jejíž čtení je povinné.

Andrei První modlá modlitba pro manželství

Síla modlitby k svatému

Dokonce během svého života apoštol vykonal mnoho neuvěřitelných zázraků. Modlitba k Andrewovi Prvotně volanému, čtenému ze srdce, má obrovskou sílu.

Věřící, kteří žádají o svatého, to znají z první ruky. Pozůstatky svatého jsou schopny léčit jak chronické, tak i těžké tělesné nemoci. Svatý slyší žádosti žen o manželství.

Modlitební pravidlo

Jak číst modlitbu apoštola Andrewa Prvotně volaného?

modlitba k Andrewovi Prvnímu - Volal po sňatku dcery

  • Doma, modlitba svatého by měla být přečtena po akaphistovi, nejprve musíte zapálit svíčku před svatou tváří.
  • Když trináctý akathist (kondak) skončí, modlí se za požadovanou žádost, například modlitbu za manželství.
  • Přečtěte si troparion, oslavu.
  • Pokud matka čte ženu pro dceru, pak by měla na konci číst 90 žalmu.
  • Obecně platí, že taková modlitební služba je lépe vynaložena přes noc. Předci věřili, že v noci po modlitbě bude paní vidět zasnoubenou. Obvykle se žena setká s jejím osudem do jednoho roku po podání návrhu.

Zázraky se uskutečnily modlitbou k svatým

Pokud se silně modlíte za to, že se nemocní zotaví, apoštol Andrej bude žádat o uzdravení u Boha. Mnoho vyléčení z nemocí se stalo kvůli odvolání svatému. Pacient nebo nejbližší se můžou kdykoli obrátit na apoštola.

Máte-li v rukách modlitební knihu, pak po modlitbě apoštola Ondřeje prvního volaného musíte číst akathistu nejen od počátku, ale od Ikosa 10. Mluví o schopnosti apoštola léčit a dokonce vzkřísit nemocné. Toto pravidlo je vhodné pro ty, kteří trpí posedlostí a duševními chorobami.

Modlitba k Andrewovi Prvnímu - Volala o dobrou změnu v životě, určitě bude fungovat, pokud to vyslovíte ze srdce. Je důležité si je přečíst každý den, kdykoli je to možné najednou. Potom bude slyšet modlitba Anděrovi Prvnímu Volanému.