Předchůdcem je ... Koncepce a aplikace konstrukce

15. 3. 2020

Ne každý ví přesný význam slova "precedent". Tento termín má latinské kořeny. Doslova je koncept překládán jako "předchozí". Předchůdcem je tedy událost nebo událost, která se konala v minulosti a slouží jako příklad (základ) pro provádění podobných akcí v současnosti. je precedentem

Klasifikace

Existují následující typy precedentů:

  1. Soudní. Představuje rozhodnutí autorizovaného subjektu v konkrétním případě. Taková objednávka je povinná u soudů stejné a nižší úrovně při zvažování podobných sporů. Toto rozhodnutí může také sloužit jako příklad výkladu zákona. Právní precedens je charakteristický pro anglosaský systém. Provozuje v Austrálii, USA, na Novém Zélandu a v několika dalších zemích.
  2. Administrativní. Taková právní konstrukce není v Rusku oficiálně uznána. Přesto existují příklady v právní realitě, když existuje správní precedens. Jedná se o specifické pravidlo chování, které má právní sílu společně se zavedenými oficiálními normami. Doplňuje, upřesňuje av některých případech zrušuje písemný právní akt.

co je precedens

Výhody a nevýhody

Jaké jsou výhody precedence? Toto pravidlo je považováno za výsledek zdravého rozumu a logiky. Autorizovaná osoba se řídí životními zkušenostmi morální hodnoty znalosti, dominantní ve společnosti, s jejich světem, při rozhodování, které mohou být později považovány za základ pro všechny ostatní v podobných případech. Předchůdcem je stavba s velkou dynamikou ve srovnání s jinými právními modely. To je způsobeno skutečností, že rozhodnutí jsou přijímána s přihlédnutím ke změnám, ke kterým dochází ve světě a ve státě. Současně má tento zdroj své práva a nevýhody. Za prvé, tato právní konstrukce nemá takovou autoritu jako regulační akt. Navíc, judikatura vytváří nebezpečí svévolnosti v autorizovaných strukturách. právní precedens

Použití modelu v domácí praxi

Je třeba říci, že v letech sovětské moci lidé s nejvyššími pravomocemi věděli, jaký precedens byl, ale neuznal to jako legální zdroj. Oficiální doktrína byla docela kategorická. Zejména režim socialistické legitimity předpokládal, že správní a soudní instance byly vyzvány, aby uplatňovaly, ale ne vytvořily právo. Stejný trend pokračuje i dnes. Moderní právníci argumentují, že by převedení legislativních pravomocí na soud bylo v rozporu zásada rozdělení moci. Nicméně v domácí praxi se tento model používá. Například urovnání případu je obdobou judikatury.

Usnesení pléna ozbrojených sil

Tyto akty lze považovat za prvky judikatury. Ve svých vyhláškách vysvětluje plenární zasedání Nejvyššího soudu postup při uplatňování pravidel týkajících se určité kategorie případů. Existuje několik názorů na tyto činy. Například někteří právníci neuznávají normativní povahu rozhodnutí, protože samy o sobě neobsahují normy. Tito autoři považují tyto dokumenty za interpretační. Podle jiných odborníků mají předpisy normativní povahu. V tomto ohledu tito autoři navrhují tyto úkony považovat za oddělení. Existuje třetí pohled na problém. Odborníci, kteří k němu dodržují, navrhují oddělit interpretační a soudní precedensy. A v prvním případě bude dokument podřízený zákonu. Takové činy mohou být použity soudy k doložení jejich zjištění. Rozhodnutí Nejvyššího soudu pomáhají oprávněným orgánům provádět spravedlivé a zákonné rozhodnutí o probíhajících případech. význam slova precedent

KS RF

Po zavedení do systému Ústavního soudu vznikla otázka právní povahy jeho rozhodnutí. Podle stávající legislativy:

  1. Rozhodnutí Ústavního soudu Ruské federace je považováno za konečné, nepodléhá odvolání a vstoupí v platnost okamžitě po oznámení.
  2. Usnesení Ústavního soudu jednají přímo. Nepotřebují potvrzení od jiných orgánů nebo úředníků.
  3. Platnost rozhodnutí uznávajících protiústavnost aktů nemůže být překonána jejich opakovaným přijetím.
  4. Usnesení soudů a jiných orgánů na základě neústavních právních předpisů nejsou vymahatelná a měla by být přezkoumána v případech stanovených federálním zákonem.
  5. Nesprávné provedení nebo vyhýbání se výkonům, stejně jako vytváření překážek při provádění rozhodnutí COP, přináší odpovědnost stanovenou zákonem.

Z výše uvedeného vyplývá, že úkony Ústavního soudu jsou zdroje práva - soudní precedenty.