Jak vytvořit zvedací bránu s vlastními rukama?

7. 3. 2020

Zvedání dělejte sami sebe mohou být vyrobeny. Navíc tento design slouží jako nejlepší mezi všemi ostatními. Práce nevyžaduje mnoho času a odborných dovedností.

Přípravné práce

Do-it-yourself výtahová brána

Aby bylo možné samostatně vyrobit zvedací mechanismus, je třeba připravit některé materiály a nástroje. Mezi ně patří válce, svařovací stroj, štít na výrobu vrat, stejně jako kovový profil.

Vlastnosti práce

Chcete-li začít se zvedacími vratami vlastními silami, musíte dokončit práci v garáži. Je třeba si uvědomit, že prach, který se může dostat do vodítek nebo na válečky, může narušit normální výkonnost konstrukce. V důsledku toho mohou nečistoty vést k selhání. Pokud jde o podlahu, práce na podlaze musí být dokončena po dokončení brány. To je způsobeno skutečností, že rám by měl klesnout o 2 centimetry. Musíte se ujistit, že stěny garáže mají rovnoměrnost, což velmi usnadní instalaci průvodců. Pokud se rozhodnete vytvořit vlastní zvedací bránu, v dalším kroku je důležité změřit otvor. Po provedení takové práce budete schopni určit, jakou výšku mají mít průvodci, a jaký rozměr bude mít štít.

Práce na rámu

garážová vrata dělají sami

Další manipulací, kterou má vykonat velitel, bude výroba rámu, který slouží jako základ konstrukce. V tomto případě můžete použít jednu ze dvou možností, první zahrnuje použití kovové konstrukce, zatímco druhá zahrnuje použití dřevěných tyčí. Konečně se rozhodněte, jakou techniku ​​použijte, mistr musí však mít na paměti, že kovová struktura bude mnohem silnější. Poté, co je možné svařovat rám, bude možné ho vyzkoušet na otvor, což umožní odstranění nejrůznějších chyb a chybných výpočtů. Pokud jste se ujistili, že je rámeček správně nainstalován, je třeba znovu provést analýzu polohy konstrukce ve vztahu k horizontální a vertikální. V této fázi by měl být systém fixován pomocí kotev. Pokud vytvoříte zvedací bránu s vlastními rukama, budete možná muset použít pěnu z konstrukce. Bude nutné, pokud mezi rámem a stěnou existuje mezera, výsledné zářezy musí být dobře vyplněny. Bude nutné upevnit vodorovné vodítka, které by měly být umístěny pod stropem.

Doporučení pro vytváření rámce

garážová brána do-it-yourself výkresy Do-it-yourself výkresy výtahu brány mohou být vyrobeny, ale můžete si půjčit schéma z tohoto článku. Vzhledem k tomu, že rám působí jako základ konstrukce, je třeba věnovat zvláštní pozornost jeho výrobě. V tomto případě se doporučuje použít poměrně silný roh. Pokud plánujete vytvořit plátno a vyfotografovat 25. roh, pak při vytváření rámce byste měli použít roh 75. Pokud je plátno vyrobeno pomocí 50. rohu, pak by měl být pro rám vytvořen roh 100. Zkontrolujte, zda jsou rozměry správné má otevření garáže, je třeba vzít závit a měřit diagonály, které by měly být stejné. Pokud jsou menší odchylky, může být povrch ořezán pomocí řezného kotouče a brusky. Pro spojovací prvky je nutné vytvořit ideální rovinu. Před svařováním je nutné připravit rozsáhlé místo. Oblast by měla být o 2 metry větší než samotné zařízení. Měly by být položeny dva kanály, jejichž obvod je menší než velikost rámu o 20 cm. Je důležité zkontrolovat rovnoměrnost pomocí úrovně budovy. Když jsou dveře pro garáž zvednuty vlastními rukama, kresby pomáhají pánovi, je důležité vzít v úvahu na samém začátku. Dvě rohy musí být řezány po délce sloupků a jedna podél šířky horního otvoru. V dalším kroku můžete připojit a vyzkoušet prvky, které umožní analyzovat hustotu. Nyní je nutné svařovat prvky dohromady. Někteří řemeslníci používají poloautomatické, ale platí to jen v případě, že je oblast příliš tenká. Poloautomatické zařízení bude schopno kvalitě kovu vařit 2 milimetry hluboko. Pokud je použit dobrý roh, pak bude nutné použít svařování pouze s použitím čtyř nebo pěti elektrod. Do-it-yourself, které vytváří bránu nad hlavou, výkresy a fotografie, které můžete vidět v článku, v dalším kroku vyžadují připevnění prvků k otvoru, aby bylo možné identifikovat i ty nejmenší odchylky. Pomocí kladivka bude možné obrobek upravit tak, aby dosáhl dostatečně pevného uložení. Poté bude třeba strukturu odstranit a nakonec svařit.

Estetika

garážové dveře do-it-yourself výkresy

Zvedání a otáčení brány, vyrobené vlastním rukama, musí být nejen trvanlivé, ale i estetické, takže švy je třeba vyčistit pomocí brusky a řezacího kola. Stejný rám by měl být proveden na zadní straně stěny.

Dvě rámy budou muset být instalovány po obou stranách otvoru a spojeny pomocí ocelových sběrnic o tloušťce 3 milimetry. Tak bude možné získat pevné a pevné uchycení konstrukce. Je lepší, když není třeba používat pěnu. Do-it-yourself do-it-yourself zvedací brány, fotky, které jsou uvedeny v článku, bude trvanlivé, pokud používáte zde popsané technologie.

Montážní válečky

do-it-yourself výkresy brány

Po instalaci rámu bude nutné konzoly pro válce posílit svařováním na vodítka až po namontování válců. Horní konzoly s válečky by měly být instalovány o něco dál, je třeba je přenést dopředu. Pro zajištění normálního provozu konstrukce se brána nedotýká.

Výběr a výroba štítu

zvedněte a otočte bránu sami Když jste byli zvedněte garážová vrata s vlastními rukama, Je třeba vzít v úvahu několik nuancí. Mezi hlavními je možné vynechat skutečnost, že štít bude umístěn na ulici, což znamená, že jeho povrch bude trvale vystaven negativním faktorům prostředí. To je důvod, proč je nutné, aby byl nejvíce odolný vůči všem druhům klimatických faktorů. Při výrobě desky je možné použít libovolné dostupné materiály, které umožní značně šetřit. Mohou to být například dřevěné tyče, které mohou být taženy kovem. Je přípustné použít pevný plech, stejně jako rám s několika ocelovými profily. V druhém případě je však třeba vzít v úvahu, že mezi profily by měla existovat minimální vzdálenost. V poslední fázi by měla být konstrukce opláštěna plechy. Když jsou garážová vrata zdvižena rukama, poměrně často velitelé používají plasty jako finišující materiál. V tomto případě je vzhled atraktivnější. Tento materiál můžete zakoupit v jakékoli barvě, která vám umožní úspěšně vstoupit do brány do exteriéru místa.

Vlastnosti výroby štítu

zvedací brána udělejte sami fotku Je důležité zvážit některé nuance, když vytvoříte štít. Tak při výrobě brány můžete použít speciální materiály, které budou schopny udržet teplo v interiéru, a to i v extrémní zimě. Takový materiál je docela jednoduchý na trhu stavebních materiálů. Je důležité, aby byla brána co nejúčinnější. Pokud vytvoříte bránu, pokaždé, když použijete celou strukturu, nebudete muset. Někteří řemeslníci dělají v okně brány. V tomto případě můžete použít jednu ze dvou možností. První zahrnuje řezání dírou v plátně, které může být zdobeno plasty nebo sklem. Pokud nechcete, aby okno bylo sami, můžete si ho objednat od příslušné firmy. Když se garážová vrata zvednou vlastní ruce, výkresy pomáhají majiteli odstranit chyby. Po dokončení všech prací musí být dokončený štít umístěn do otvoru a analyzován výkon celé konstrukce. Dalším krokem bude svaření pružin. Tyto prvky zajišťují hladké otevírání a zavírání brány. Mimo jiné usnadní provoz celého objektu.

Instalace dalších komponent

Nezapomeňte, že kromě hlavní konstrukce jsou ještě k dispozici zámky, skříňky a otvírací kliky. Vyráběné zvedací a otočné brány (to udělejte sami), jejichž výkresy se nacházejí v předmětu, by měly mít rukojeti, které mohou být umístěny ve spodní části štítu. Musí být umístěny jak uvnitř, tak ven. Tento přístup vám umožní snadno zavřít a otevřít bránu.

Závěr

Bude nutné pouze pokrýt rám a štít barvou a poté provést čalounění štítu izolačním materiálem a zvukovou izolací. Dále můžete namontovat systém protizávaží. K tomu je třeba použít kabel a naviják. V takovém případě budete schopni dosáhnout hladké jízdy. Když se garážová vrata zvednou se svými vlastními rukama, výkresy umožňují provádět veškerou práci správně, protože jste pochopili krok za krokem. Je důležité, aby návrh nejen spolehlivý, ale i bezpečný. Za tímto účelem mohou být instalovány zátky, které vylučují možnost, že se svazek přenáší z vodítek. To je důležitý bod, který zabrání zranění.

Automatizace staveb

Brány pro garáž zvedají své vlastní ruce, jejich výkresy mohou být provedeny nezávisle, jsou zpravidla vyrobeny tak, aby se otevírání a zavírání provádí ručně. Na trhu se stavebními materiály však dnes najdete pohony, které jsou instalovány tak, aby konstrukce fungovala automaticky.