Chemický vzorec ozonu

21. 6. 2019

Jaký je vzorec ozónu? Pokusme se společně identifikovat charakteristické vlastnosti této chemické látky.

Alotropická modifikace kyslíku

Molekulární vzorec ozonu v chemii O 3 . Jeho příbuzný molekulové hmotnosti je 48. Sloučenina má tři atomy O. Vzhledem k tomu, že vzorec kyslíku a ozonu obsahuje stejný chemický prvek, v chemii se nazývají alotropické modifikace.

ozónu

Fyzikální vlastnosti

Za normálních podmínek je chemický vzorec ozonu plynná látka se specifickým zápachem, která má světle modrou barvu. V přírodě se tato chemická sloučenina může cítit při procházce po bouřce nad borovým lesem. Vzhledem k tomu, že ozonová směs je O3, je 1,5krát těžší než kyslík. Ve srovnání s 02 je rozpustnost ozonu podstatně vyšší. Při nulové teplotě je 49 objemů snadno rozpuštěno ve 100 objemech vody. Při nevýznamných koncentracích látka nemá vlastnost toxicity, ozon je ve významných objemech jedovatý. Maximální přípustná koncentrace se považuje za 5% množství vzduchu ve vzduchu O 3 . V případě silného chlazení je snadno zkapalněný a když teplota klesne na -192 stupňů, stává se tuhá.

chemický vzorec ozonu

V přírodě

Ozonová molekula, jejíž vzorec byl uveden výše, se v přírodě vytváří při výboji blesku z kyslíku. Navíc vzniká během oxidace pryskyřice jehličnanů, ničí škodlivé mikroorganismy, považuje se za užitečné pro lidi.

Získání v laboratoři

Jak mohu získat ozon? Látka, jejíž vzorec je O3, se vytváří, když se protéká elektrickým výbojem přes suchý kyslík. Proces se provádí ve speciálním zařízení - ozonizátoru. Je založen na dvou skleněných trubkách, které jsou vloženy do sebe. Uvnitř je kovová tyč, venku je spirála. Po připojení na vysokonapěťovou cívku mezi vnější a vnitřní trubkou dochází k výboji a kyslík je přeměněn na ozon. Element, jehož vzorec je reprezentován jako složka kovalentní polární vazba, potvrzuje alotropii kyslíku.

Proces přeměny kyslíku na ozon je endotermická reakce, která zahrnuje podstatné výdaje na energii. Vzhledem k reverzibilitě této transformace je pozorován rozklad ozonu, který je doprovázen poklesem energie systému.

kyslíku a ozonu

Chemické vlastnosti

Ozonová formulace vysvětluje její oxidační schopnost. Je schopen interagovat s různými látkami a ztrácí atom kyslíku. Například v reakci s jodid draselný ve vodním prostředí dochází k uvolňování kyslíku, k tvorbě volného jodu.

Molekulární vzorec ozonu vysvětluje jeho schopnost reagovat s téměř všemi kovy. Výjimkou jsou zlato a platina. Například po průchodu kovového stříbra ozonem je pozorováno jeho zčernalé (vznik oxidu). Při působení tohoto silného oxidačního činidla je pozorována destrukce kaučuku.

Ve stratosféře se ozon vytváří působením slunečního UV záření a vytváří ozonovou vrstvu. Tento plášť chrání povrch planety před negativními účinky slunečního záření.

chemické ozonové formulace

Biologický účinek na tělo

Zvýšená oxidační kapacita této plynné látky, tvorba volné radikály kyslík naznačuje jeho nebezpečí pro lidské tělo. Jak škodí ozon lidem? Poškozuje a dráždí tkáně dýchacích orgánů.

Ozón působí na cholesterol v krvi a způsobuje aterosklerózu. Pokud člověk zůstane dlouho v prostředí, které obsahuje zvýšenou koncentraci ozonu, vyvine se mužská neplodnost.

V naší zemi patří tento oxidant do první (nebezpečné) třídy škodlivých látek. Jeho průměrný denní MPC by neměl překročit 0,03 mg na metr krychlový.

To se týká toxicity ozonu, možnosti jeho použití při ničení bakterií a plísní, aktivně se používá k dezinfekci. Stratosférický ozón je vynikající ochranný plášť pro pozemský život z ultrafialového záření.

formulace ozonové molekuly

O výhodách a nebezpečích ozonu

Tato látka je ve dvou vrstvách zemské atmosféry. Troposférický ozón je nebezpečný pro živé bytosti, má negativní vliv na plodiny, stromy, je součástí městského smogu. Stratosférický ozón přináší člověku určité výhody. Jeho rozklad ve vodném roztoku závisí na pH, teplotě, kvalitě média. V lékařské praxi se používá ozonizované vody různých koncentrací. Léčba ozonem zahrnuje přímý kontakt látky s lidským tělem. Poprvé byla podobná technika použita v devatenáctém století. Američtí vědci analyzovali schopnost ozonu oxidovat škodlivé mikroorganismy, doporučuje lékařům, aby tuto látku používali při léčení nachlazení.

V naší zemi se ozonová terapie začala používat teprve koncem minulého století. Pro terapeutické účely má tento oxidant charakteristiku silného bioregulátoru, který je schopen zvýšit účinnost tradičních metod a také se projevit jako účinný nezávislý prostředek. Po vývoji technologie ozonové terapie mají lékaři možnost efektivně řešit mnoho nemocí. V neurologii, stomatologii, gynekologii, terapii, odborníci s pomocí této látky bojují s řadou infekcí. Léčba ozonem se vyznačuje jednoduchostí metody, její účinností, vynikající snášenlivostí, nepřítomnost vedlejších účinků, malými náklady.

ozónu

Závěr

Ozón je silné oxidační činidlo schopné bojovat proti škodlivým mikroorganizmům. Tato vlastnost je široce používána v moderní medicíně. V domácí terapii se ozon používá jako protizánětlivý, imunomodulační, antivirální, baktericidní, protistresový, cytostatický prostředek. Díky své schopnosti obnovit poruchy metabolismu kyslíku mu dává vynikající možnosti pro terapeutickou a profylaktickou medicínu.

Mezi inovačními metodami založenými na oxidační schopnosti této sloučeniny jsme zvolili intramuskulární, intravenózní, subkutánní podání této látky. Například léčba tlakových vředů, houbových kožních lézí, popálenin, směsi kyslíku a ozonu se považuje za účinnou techniku.

Ve vysokých koncentracích může být ozón použit jako styptikum. Při nízkých koncentracích podporuje reparaci, hojení, epitelizaci. Tato látka se rozpouští v solného roztoku je vynikajícím nástrojem pro rehabilitaci čelisti. V moderní evropské medicíně je rozsáhlá malá a velká autohemoterapie. Oba metody jsou spojeny se zaváděním ozonu do těla s použitím jeho oxidační schopnosti.

V případě velké autohemoterapie se ozonový roztok injektuje s danou koncentrací do žíly pacienta. Malá autohemoterapie se vyznačuje intramuskulární injekcí ozonované krve. Kromě medicíny je tento silný oxidant v poptávce v chemické výrobě.