Jaký je článek o urážce a urážce?

23. 2. 2019

Mnoho občanů našeho státu se začalo zajímat o to, jaký článek pro urážky a urážky je stanoven zákonem? Koneckonců, nikdo není pojištěn proti šíření nepravdivých informací, které podkopávají pověst člověka a ponížení čestnosti a důstojnosti jednotlivce.

Takže v současné době jsou v článku 128.1 trestního zákona předepsány sankce za pomluvu. Protože takový přestupek je považován za trestný čin. Urážka je pouze správním porušením. Dozvíte se více o tomto v průběhu čtení tohoto článku.

Jak to bylo předtím?

který článek pro pomluvy

Do roku 2012 byla urážka považována za trestný čin. Sankce pro něj byly popsány v článku 130 trestního zákona, který je nyní neplatný. Takže, protože jedna osoba urážela druhého za přítomnosti svědků nebo před veřejností, mohl získat trestní rejstřík. Trest za takový čin se lišil: od jemné a nucené práce až po vězení až do dvou let. V současné době jsou pouze urážlivé civilní obyvatelé správního deliktu.

Pro hanobení byly předtím předepsány sankce v článku 129 trestního zákona. Nyní je považován za neplatný. Sankce za urážku na úplatky jsou nyní zapsány v čl. 128.1 trestního zákona. Musíte o tom vědět.

Trochu o hlavní věc

který článek pro pomluvy a urážku

Jaký článek pro urážku na zdraví je v současné legislativě? Ještě jednou je třeba říci, že šíření nepravdivých informací, které diskreditují čest a pověst osoby, je trestným činem. Tento čin je charakterizován skutečností, že ohavnost není přenášena osobě, o níž se to říká, ale jiným osobám nebo dokonce neomezenému okruhu osob. Odpovědnost za to je obsažena v čl. 128.1 trestního zákona.

Pokud je občan jistý, že mluví pravdivě, pak ho přilákat na takový přestupek nebude fungovat. Koneckonců, pomluva znamená šíření nepravdivých informací, které diskreditují čest, důstojnost a pověst člověka. Tento čin je vždy spáchán s přímým trestným úmyslem.

Sankce

který článek pro urážku a urážku

Takže jaký je trest za urážku? Článek 128.1 v tomto případě stanoví sankce až do výše 500 tisíc nebo ve výši příjmu odsouzeného po dobu šesti měsíců. Někdy soudní orgán posílá pachatele k povinné práci až na 160 hodin. Jedná se o sankce, které jsou popsány v první části článku. 128.1 trestního zákona. Rovněž je třeba říci, že jde o nejjednodušší trest, který může být uložen občanům za šíření nepravdivých informací o jiné osobě. Další sankce jsou závažnější.

V druhé části státu. 128.1 trestního řádu potrestá ty občany, kteří šíří hanobení na veřejnosti, v médiích a na internetu. Stanovuje pokutu až do milionu nebo povinné práce, ale pouze až 240 hodin. Trest je podle uvážení soudního orgánu.

Pokud osoba šíří nepravdivé informace o jiné osobě, použije svou oficiální pozici, pak se viníka může setkat s povinnou prací (až 320 hodin) nebo pokutami až do výše 2 milionů rublů.

Důležité

článek o cti cti, které

Takže, jaký článek o urážce je stanoven trestním zákoníkem, již bylo řečeno dříve. Zde je také třeba zdůraznit, že nejpřísnější sankce za takový čin jsou popsány v části čtyři článku 128.1 trestního zákona. Koneckonců zde hovoříme o tom, že osoba údajně trpí onemocněními, které jsou pro společnost nebezpečné a že se dopustí sexuálního jednání, které ve skutečnosti není realitou. Za takové nepravdivé informace je viníkovi uložena pokuta ve výši až tří miliónů nebo povinná práce po dobu až čtyř set hodin.

Pro šíření nepravdivých a pomlouvačných informací, které obsahují informace o obvinění osoby za závažný nebo závažnější čin, se viníce pokutuje až pět milionů nebo povinná práce (pouze čtyři sta osmdesát hodin). Výběr trestu v tomto případě závisí na soudu a závažnosti spáchaného trestného činu.

Urážka

pomlouvat, co článek uk

Tento trestný čin se týká oblasti správního řádu. Ale pokud jde o urážku vládních úředníků nebo vojenských lidí, pak odpovědnost za takové činy bude kriminální. Sankce za takové činy jsou obsaženy v článcích 319 a 336 trestního zákona. To je nutné vědět.

Urážka osoby se může objevit několika způsoby, například verbálně nebo písemně (vysílání na sociálních sítích), pomocí zvukových a obrazových záznamů pomocí počítače.

Jaký je trest?

Všechno zde je celkem jednoduché. Sankce za urážku osoby jsou registrovány ve státě. 5.61 Kodex správních přestupků V první části tohoto článku: narušitel je ohrožen pokutou od jednoho do 3 tisíc rublů. Pro pracovníky jsou sankce mírně vyšší. Pro urážku jiné osoby může tato osoba dokonce ztratit 30 tisíc. Na druhé straně trest za takový přestupek pro organizace se pohybuje od sto na pět set tisíc. Odpovědnost právnických osob a úředníků za urážky v médiích a veřejných pracích je obsažena v části třetí. 5.61 Kodex správních přestupků

V tomto případě budou úředníci pokutováni až třicet tisíc. Na druhé straně organizace jsou potrestány přísněji. Pro ně činí trest dokonce padesát tisíc.

Malá funkce

pro libovolný článek, který je poskytován

Občané, kteří stále mají zájem o otázku, jaký článek pro urážku na zdraví existuje v ruských právních předpisech, by si měli být vědomi toho, že trest pro pachatele za taková jednání je uložen pouze ve státě. 128.1 trestního zákona. Útočník je tedy trestným činem obviněn pouze z trestní odpovědnosti. Kromě toho, přiřazení trestu viníkovi ve formě pokuty uvnitř trestní řízení způsobuje nepříjemným následkům jako je přítomnost trestního rejstříku. Takže předtím, než zveřejníte nepříjemné a nepravděpodobné informace o osobě, musíte přemýšlet o tom, jak to může skončit. Koneckonců budou muset zaplatit miliony pokut a odpovědět na jejich činy podle zákona.

Navzdory skutečnosti, že urážka občana není trestána tak striktně jako předtím, odpovědnost za takový trestný čin existuje. Každá osoba musí následovat své vlastní slova a činy, takže není zodpovědný za to, co udělal, a neplatí těžké pokuty.

Kompenzace

jaký článek za ohovárání člověka

Jak již bylo uvedeno, někteří občané se někdy zajímají o to, jaký článek o hanobení a urážce osobnosti existuje v legislativě? Koneckonců, oběti akce vetřelců chtějí nejenom přinést porušovateli práva podle zákona, ale také požadovat odškodnění u soudu za utrpení a nepříjemnosti způsobené. Opět je tedy třeba říci, že k tomu, aby se pachatel dostal k odpovědnosti za pomluvu, je možné pouze v rámci trestního procesu v rámci státu. 128.1 trestního zákona. Termín vězení v tomto případě není poskytován, pouze jemná nebo povinná práce.

Za urážku obyčejného občana, nikoliv zástupce orgánů nebo armády, bude pachatel odpovědný za své kroky v rámci správní legislativy. Je však možné, aby oběť v takových situacích požadovala náhradu škody? Koneckonců, stát zajistí, že práva všech občanů jsou stejně respektována a že důstojnost jednotlivce je chráněna zákonem. Pokud je tedy viníka viníka, může jeho obžalovaný u soudu požadovat náhradu škody za utrpení a nepříjemnosti způsobené. Koneckonců, je možné, že osoba, kvůli něčím nepřiměřeným a nezákonným činům, ztratila svou rodinu, práci a živobytí. Koneckonců, situace jsou různé.

Co lze udělat?

Co by měl člověk dělat, o koho se šíří nepravdivé informace, hanobit jeho čest a podkopat jeho pověst? Například, zločinec vytvořil stránku oběti v sociálních sítích a tam specifikoval, že žena poskytuje intimní služby. Co může oběť v takových situacích udělat? Koneckonců, dokázat vinu útočníka je velmi obtížné. Můžete však podat žádost na světový soud. Ale nejlepší je začít s policií. Budou posuzovat žádost a v případě potřeby ji předloží světovému soudu. Koneckonců, tento orgán se zabývá zvážením malých trestních případů. Pouze je nutné zálohovat vaše prohlášení s důkazy, svědectvím. V opačném případě nebude možné přilákat viníka za ohovárání. Jaký článek trestního zákona platí pro útočníka v tomto případě? Taková otázka může být zajímavá pro občana, který napíše prohlášení soudnímu dvoru. Takže znovu je třeba zdůraznit, že za urážku můžete přilákat pachatele státu. 128.1 trestního zákona. To si musíme pamatovat.

Smíření

Takže ne všichni občané chtějí, aby jejich zneužívající obdržel trestní trest a předchozí odsouzení za hanobení osoby. Který článek používá orgány činné v trestním řízení, aby přilákali útočníka k takovému jednání, bylo již zmíněno dříve. Toto je Umění. 128 trestního zákona. V takovém případě je možné smíření stran. Zvlášť, pokud se vinný člověk dopustí škody způsobené poškozenému a náhradu škody alespoň částečně. Koneckonců soudní orgán v tomto případě bere v úvahu názor poškozeného na nepravdivé informace, což zdiskreditovalo čest a důstojnost osoby. Pokud si tedy oběť přeje být smířena s viníkem, pak mohou strany případ dokončit.

Závěr

Takže tady bych chtěl ještě jednou připomenout, že pomluva a urážka jsou dva zcela odlišné přestupky. Ve skutečnosti, pro šíření vědomě nepravdivých informací, které podkopávají pověst osoby, zákon stanoví pouze trestní trest. V té době může urážka občana přinést pachatele pouze odpovědnosti podle správního řádu.

Šíření nepravdivých informací, které ohrožuje pověst jednotlivce, je úmyslně vždy prováděno zločincem. Navíc jsou takové nepravdivé informace předávány neomezenému okruhu osob. Zde se projevuje složitost nepravdivých informací o osobě, která působí jako pomluva. Jaký článek trestního zákona obsahuje sankce za své činy, byl již napsán dříve - stat. 128.1 trestního zákona.