Atomová struktura: komplexní vlastnosti

10. 3. 2019

Samotné jméno "atom" znamená nedělitelnost. Ukázalo se však, že vše je mnohem složitější než původní teorie Demokritů, obzory vědy se značně rozšířily a jsme nuceni používat koncept "struktury atomu". Tato jednotka substancí je studována na úrovni střední školy, ačkoli primární pojetí je již uvedeno u nejmladších. A přesto někteří lidé nepamatují podrobnosti o tématu "Atomová struktura".

Jádro je jako míč na fotbalovém hřišti

Nejdůležitější věcí, kterou si představujeme při představě atomu, je lineární poměr rozměrů jednotlivých částí. Jádro je tisíckrát menší v lineárních rozměrech oběžné dráhy nejodlehlejších elektronů. Přesto se však jedná o více než 99% hmotnosti celého atomu. uhlíkové struktury Elektrony "váží" velmi málo. Struktura jádra atomu je mnohem složitější než struktura atomu. Částice centra atomu se nazývají nukleony (protony a neutrony). Je zajímavé, že součet hmotností těchto částic ... je menší než množství skutečně existujících celých jader. A co se stalo s "hmotností"? Do energie jaderných interakcí!

Dělení je problematické

Není snadné nutit jádro "uvolnit" nukleon - přerušení vazby bude vyžadováno se zavedením energie do systému, který je kvantitativně rovný vazebné energii. Je to ten, který drží součásti jádra dohromady. Obecně platí, že moderní teorie struktury hmoty zahrnuje celou "zoologickou zahradu" elementárních částic, které tvoří obrovský počet prvků pro atomy spojené komplexně.

Na úrovni

atomová struktura

Oběžná dráha elektronů je velmi konvenční koncepce, i když o ní je řečeno, když je popsána struktura atomu. Není možné určit, v jakém bodě bude elektron v určitém okamžiku. Proto je logické, aby byla oběžná dráha reprezentována jako druh mraku. Avšak koncepce hladin elektronů se aktivně používají v chemii a fyzice částic. Ty nejsou stejné v přenášené energii. Některé z nich, kvůli jejich energetickému potenciálu, jsou blíže k vnější straně atomu, jiné jsou blíže k jádru. Mohou jít z úrovně na úroveň, ale to způsobuje změny v atomu.

Nečekejte!

Dokonce i nejsložitější jednoduché částice, tj. Protony, jsou velmi zásadní. Jedná se o dlouhodobě existující objekty mikrosvěta. Jak dlouho čeká na rozklad protónu? Žije velmi dlouho, mnohem víc než deset v třiceti druhém stupni. A přesto teoreticky může člověk "zachytit okamžik", protože na Zemi je tolik protónů. Tam jsou laboratoře studovat strukturu atomu, který si stanovil cíl stanovit úpadek protonu. Pokud za deset let není nalezeno žádné jedno, teoreticky vypočítaná hodnota života této částice bude muset být zvýšena.

struktura atomového jádra

Základy života

Atom uhlíku je základ pro fyzice - ve skutečnosti se jeho dvanáctá část stala jednotkou atomové hmoty. Struktura uhlíku poměrně normální. Jádro se šesti protony a průměrně šest neutronů. A stejný počet elektronů v oběžné dráze, dva - na vnější straně, čtyři - na vnitřní straně. Tento počet volných pracovních míst a "obyvatel" dělá uhlíkový atom základem života, protože je schopen vytvořit obrovský počet vazeb různé složitosti. Všechno organické látky obsahují tento druh atomů. Předpokládá se, že život na bázi křemíku je podobný, ale hypotézy ještě nebyly potvrzeny.